Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων: Προκηρύσσονται μέχρι πέντε θέσεις. Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών θα ισχύει μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει έως πέντε (5) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.), για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2020, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση archisec@upatras.gr.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα).

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Επιστημονικού (σχεδιαστικού και/ή θεωρητικού έργου) με αντίγραφα δημοσιεύσεων και εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών καθώς και εκτός προγραμμάτων σπουδών.

3. Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (συνοπτική περιγραφή του ερευνητικού πεδίου και αντικειμένου, προτεινόμενη μεθοδολογία βασική βιβλιογραφία και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της έρευνας), στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες.

4. Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας και επαρκούς γνώσης τυχόν άλλων γλωσσών (με προτεραιότητα της Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής, Ιταλικής) ή άλλης σχετιζόμενης με το ερευνητικό αντικείμενο.

5. Τουλάχιστον δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική, απ΄ ευθείας προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

6. Αντίγραφα δημοσιεύσεων.

7. Αντίγραφα Εργασιών (portfolio), που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

8. Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (εφ΄ όσον υπάρχει), συνοδευόμενα από τα απαραίτητα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου αυτή απαιτείται).

9. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή του διαβατηρίου για αλλοδαπούς υποψηφίους.

10. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Ταχυδρομική αποστολή

Δεκτοί γίνονται οι φάκελοι με την αίτηση και τα δικαιολογητικά οι οποίοι αποστέλλονται ταχυδρομικά και έχουν σφραγίδα αποστολής από το ταχυδρομείο έως και την τελευταία μέρα (25/09/2020).

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι αφού αποστείλουν το φάκελο υποψηφιότητας τους εντός της καθορισμένης ημερομηνίας, να ενημερώσουν τη Γραμματεία αμέσως μετά την αποστολή, με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση archisec@upatras.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την κα Ουρανία Μπουσίου, τηλ: 2610 969354 e-mail: bousiou@upatras.gr και την κα Γκοντζή Μαρία, τηλ.: 2610 997553 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση archisec@upatras.gr.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη. 

Δείτε επίσης

Πρόσκληση σε υποψήφιους διδάκτορες από το Πανεπιστήμιο Πατρών 

Θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ 

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών

7 Υποτροφίες σε πτυχιούχους Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση