Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2021.

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) στην 1η συνεδρίασή της (20/9/2021), αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στα παρακάτω ερευνητικά θέματα.

Ερευνητικά θέματα

1. Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ψηφιακή Εποχή (Υπεύθυνος: κ. Νικολάου Ι., Αν. Καθηγητής, inikol@aueb.gr).

2. Μοντέλα διαχείρισης ζήτησης και τιμολόγησης στην ενέργεια (Υπεύθυνος: κ. Ιωάννου Γ, Καθηγητής, ioannou@aueb.gr).

3. Έξυπνη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Υπεύθυνος: κ. Ιωάννου Γ. Καθηγητής, ioannou@aueb.gr).

4. Μοντέλα επιχειρησιακής έρευνας στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Υπεύθυνος: κ. Ιωάννου Γ. Καθηγητής, ioannou@aueb.gr).

5. Ψηφιακή καινοτομία και βιώσιμη επιχειρηματικότητα (Υπεύθυνη: κα. Βουδούρη Ειρ., Καθηγήτρια ivoudour@aueb.gr).

6. Εταιρική διακυβέρνηση και υπευθυνότητα στην ψηφιακή εποχή (Υπεύθυνη: κα. Βουδούρη Ειρ., Καθηγήτρια ivoudour@aueb.gr).

7. Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Δια Βίου Εκπαίδευση και Μάθηση (Υπεύθυνη: κα. Πουλυμενάκου Αγ., Αν. Καθηγήτρια akp@aueb.gr).

8. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στα πλαίσια της Ψηφιακής Διακυβέρνηση (Υπεύθυνη: κα. Πουλυμενάκου Αγ., Αν. Καθηγήτρια akp@aueb.gr).

9. Τεχνολογία λογισμικού (Υπεύθυνος κ. Σπινέλλης Δ. Καθηγητής, dds@aueb.gr).

10. Συστήματα μηχανικής μάθησης και επιχειρηματικής αναλυτικής (Υπεύθυνος κ. Σπινέλλης Δ. Καθηγητής, dds@aueb.gr).

11. Ενσωμάτωση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης σε Μεθοδολογίες Βελτιστοποίησης(Υπεύθυνος κ. Ζαχαριάδης Εμ. Επίκ. Καθηγητής, ezach@aueb.gr ).

12. Αντιμετώπιση Σύνθετων προβλημάτων Εφοδιαστικής και Μεταφορών με Μαθευρετικές (Matheuristic) Μεθοδολογίες Βελτιστοποίησης. (Υπεύθυνος κ. Ζαχαριάδης Εμ. Επίκ. Καθηγητής, ezach@aueb.gr ).

13. Βιώσιμη επιχειρηματικότητα: Συν-δημιουργία, ευρηματικότητα, ψηφιακή καινοτομία (Υπεύθυνη: κα. Δεληγιάννη Ι., Επίκ. Καθηγήτρια idelig@aueb.gr).

14. Κατανοώντας την επιχειρηματική ομάδα: Ο ρόλος της στην δημιουργία και αξιολόγηση επιχειρηματικών ευκαιριών (Υπεύθυνη: κα. Δεληγιάννη Ι., Επίκ. Καθηγήτρια idelig@aueb.gr).

15. Χρηματοδότηση από το πλήθος (Crowdfunding) και απόδοση νέων επιχειρήσεων (Υπεύθυνη: κα. Δεληγιάννη Ι., Επίκ. Καθηγήτρια idelig@aueb.gr).

16. Νέες τεχνολογίες, καινοτομία και το “μέλλον της εργασίας” (Υπεύθυνος κ. Σπανός Ι.. Καθηγητής, spanos@aueb.gr ).

17. Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα σε μικρο και μακρο επίπεδο ανάλυσης (Υπεύθυνος κ. Σπανός Ι., Καθηγητής, spanos@aueb.gr ).

18. Polystore Systems for Heterogeneous Data (Υπεύθυνος κ. Χατζηαντωνίου Δ., Αν. Καθηγητής, damianos@aueb.gr ).

19. Αλγοριθμικές Εφαρμογές (Υπεύθυνος: κ. Λουρίδας Π., Αν. Καθηγητής, louridas@aueb.gr).

20. Τεχνολογία Λογισμικού (Υπεύθυνος: κ. Λουρίδας Π., Αν. Καθηγητής, louridas@aueb.gr).

21. Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση (Υπεύθυνος: κ. Λουρίδας Π., Αν. Καθηγητής, louridas@aueb.gr).

22. Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία (Υπεύθυνος: κ. Λουρίδας Π., Αν. Καθηγητής, louridas@aueb.gr).

23. Heuristics and Machine Learning in Combinatorial Optimization (Υπεύθυνος: κ. Κρητικός Εμ., Αν. Καθηγητής, kmn@aueb.gr).

Προθεσμία

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (postgrad_sob@aueb.gr) μέχρι και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (τηλ.: 210 8203865, 2108203614, 2108203622.

Δικαιολογητικά

α) Σχετική αίτηση.

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

δ) Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (ερευνητική πρόταση).

ε) Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις της προκήρυξης.

στ) Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

ζ) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες από αναγνωρισμένο ίδρυμα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Κανονισμός σπουδών

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, παρακαλούνται να διαβάσουν πρώτα προσεκτικά τον Κανονισμό Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Τεύχος Β’ ΦΕΚ 3826/06.09.2018), όπου αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και απαιτήσεις για την διεξαγωγή διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή στους υπεύθυνους καθηγητές των παραπάνω ερευνητικών θεμάτων.

Βρείτε εδώ την εν λόγω προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ 
Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Προκήρυξη διδακτορικού προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών: Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση