Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέση άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέση άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έως τις 20/6/2021 αίτηση εισαγωγής.

Θέση άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμό 318/19.5.2021 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με γνωστικό αντικείμενο: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι απόφοιτοι τμημάτων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Φυσικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, και να υποβάλλουν έως τις 20/6/2021 αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης (την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Την έντυπη αίτηση θα παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, (Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο, 1ος όροφος Νέου Κτιρίου), Υπεύθυνη: κα Τσέλιου – Τηλ. 26410 74122 – e-mail: etseliou@upatras.gr, μαζί με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει τη σχετική αίτηση μέσω της δικτυακής πύλης ή στην γραμματεία του τμήματος συμπεριλαμβάνοντας τίτλο και γενικό προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής ή στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, αν αυτό προβλέπεται, και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος.

α) Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, με βάση την προκήρυξη/πρόκληση ενδιαφέροντος.

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ) Προσχέδιο της προτεινομένης διδακτορικής διατριβής ή στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες.

δ) Πιστοποιητικό καλής γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής.

ε) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική.

στ) Αντίγραφα δημοσιεύσεων που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

ζ) Φωτοτυπία ταυτότητας.

ε) Αντίγραφα των πτυχίων/μεταπτυχιακών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υπό προκήρυξη θέσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κο. Δημήτριο Καραμάνη Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (e-mail: dkaraman@upatras.gr).

Βρείτε εδώ την πρόσκληση.

Δείτε επίσης
Δέκα θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Είκοσι θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Πέντε θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Τρεις θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών
Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο πρόγραμμα «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Σπύρος Μπουρίκος

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση