Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΔΠΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης: Με καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης

Στο αριθμ. 1729/27.10.2020 ΦΕΚ τ. Γ’ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας θέσης μέλους ΔΕΠ για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και συγκεκριμένα:

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Μία θέση (1) μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: Διγλωσσία και Εκπαίδευση».

Κωδικός Ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18650

Δικαιολογητικά

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας εγγράφονται στο σύστημα, καταχωρίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο σχετικό εγχειρίδιο, και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Βιογραφικό σημείωμα.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Προθεσμία

Λήξη προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίζεται η Δευτέρα, 11η Ιανουαρίου 2021.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ».

Περαιτέρω πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία: Ν. Χιλή, Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη, τηλ. 2551030016.

Βρείτε εδώ την προκήρυξη.

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη οκτώ θέσεων μελών ΔΕΠ από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος 

Τρεις θέσεις μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Θέσεις καθηγητών σε οκτώ Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση