Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέση εργασίας υπευθύνου ΚΔΑΠ-ΑμεΑ: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 30 Μαΐου 2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέση εργασίας υπευθύνου ΚΔΑΠ-ΑμεΑ: Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 30 Μαΐου 2021 – Οι υποψήφιοι/-ιες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι για την παρούσα θέση εργασίας θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι/-ες να αναλάβουν καθήκοντα εντός Ιουνίου 2022.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/-ΗΣ ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Ο Σύλλογος  Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Αναγέννηση  με έδρα το Μαρούσι, ανακοινώνει την προκήρυξη μιας θέσης ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ”, που προτίθεται να λειτουργήσει, από τον Σεπτέμβριο 2022 και καλεί τους ενδιαφερόμενους/-ες υποψηφίους/-ιες να υποβάλλουν Αίτηση, Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.

Οι υποψήφιοι/ιες που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, όπως προκύπτουν από το αναλυτικό βιογραφικό του/της κάθε υποψηφίου/-ιας θα κληθούν σε συνέντευξη στην οποία θα αξιολογηθεί το γνωστικό υπόβαθρο και η εργασιακή εμπειρία σε σχέση με την προσωπικότητα του/της κάθε υποψηφίου/ιας.

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 30/05/2022 και οι υποψήφιοι/-ες που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά έως τις 31/05/2022.

Οι υποψήφιοι/-ιες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι για την παρούσα θέση εργασίας θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι/-ες να αναλάβουν καθήκοντα εντός Ιουνίου 2022.

Προθεσμία υποβολής: 30 Μαΐου 2021

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος ΥΠ.ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Αίτηση συμμετοχής

Δείτε επίσης

Συνάντηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ με ΑΣΕΠ: Οι πληροφορίες για τις αιτήσεις των Προκηρύξεων-Τι πρέπει να προσεχθεί 

Προκήρυξη 1ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ με τη διαδικασία αιτήσεων και κατάταξης μελών ΕΒΠ 

Προκήρυξη 2ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ με τη διαδικασία αιτήσεων και κατάταξης μελών ΕΕΠ 

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών ΕΕΠ-ΕΒΠ Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 

ΟΠΣΥΔ-Οδηγός υποβολής δικαιολογητικών βήμα-βήμα 

Εγχειρίδιο ΟΠΣΥΔ για υποβολή δικαιολογητικών Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1EA, 2EA, 3EA, 4EA, 5EA/2022 

Εκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου/e-paravolo: Το ΑΣΕΠ παραθέτει οδηγίες βήμα-βήμα 

Αιτήσεις ΑΣΕΠ: Επισήμανση για Ψυχολόγους και Μεταπτυχιακά με συνάφεια στη Σχολική Ψυχολογία 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση