Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θρησκευτικά: Εισήγηση ΙΕΠ σχετικά με τρόπους και μεθόδους εφαρμογής αποφάσεων ΣτΕ-ΕΔΔΑ-ΑΠΔΠΧ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θρησκευτικά: Εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής του ΙΕΠ σχετικά με τους τρόπους και τις μεθόδους εφαρμογής των αποφάσεων ΣτΕ-ΕΔΔΑ-ΑΠΔΠΧ.

Θρησκευτικά

Με την υπ’ αρ. 37/23-07-2020 Πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής για τα Θρησκευτικά σχετικά με τους τρόπους και τις μεθόδους εφαρμογής των αποφάσεων

  • του Σ.τ.Ε.,
  • του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και
  • της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ),

όσον αφορά στο Μάθημα των Θρησκευτικών.

Σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 37/23-07-2020 του ΙΕΠ

Πέμπτη και ώρα 11:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αντωνίου.

Εισήγηση Επιστημονικής Επιτροπής για τα Θρησκευτικά

 Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Κωνσταντίνος Κορναράκης, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για τα Θρησκευτικά, έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση της Επιτροπής (αρ. πρωτ.: 2065/23-07-2020):

«Η επιστημονική επιτροπή συγκροτήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στις 19/12/2019 (Απόσπασμα Πρακτικού 52/19-12-2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΙΕΠ/ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 13322/19-12-2019) με έργο της,

α) Την εισήγηση

για την βέλτιστη δυνατή μεταβατική λύση του ζητήματος με στόχο την πλήρη συμμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.), για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι τη συγγραφή και εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και του αντιστοίχου διδακτικού υλικού για το Μάθημα των Θρησκευτικών

β) την εισήγηση

σχετικά με τους τρόπους και τις μεθόδους εφαρμογής των αποφάσεων του Σ.τ.Ε., του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), όσον αφορά σε όλες τις υπόλοιπες πτυχές των αποφάσεων αυτών που συνδέονται με το Μάθημα των Θρησκευτικών, με έμφαση στη διατήρηση της υποχρεωτικότητας του Μαθήματος και τη διαδικασία απαλλαγής των μαθητών/μαθητριών.

  1. Την επομένη της συγκροτήσεώς της, η επιτροπή ξεκίνησε το έργο της συνεδριάζοντας σε χώρο του ΙΕΠ. Κατά τη συνεδρίαση αυτή αναγνωρίστηκε από τα μέλη της η ευθύνη τους, η σημασία του μεταβατικού έργου της και τέθηκε σε συζήτηση το πλαίσιο εργασίας της.
  2. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής διεξήχθησαν, τόσο με φυσική παρουσία των μελών της (σε χώρους του ΙΕΠ ή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων), όσο και με διαδικτυακή σύνδεση (ειδικώς για τα μέλη εκείνα τα οποία βρίσκονταν σε μακρινές αποστάσεις), ενώ, για ταχύτερη λειτουργία των εργασιών και προς διευκόλυνση του έργου επελέγη και η, δια μέσου ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ανταλλαγή αρχείων.
  3. Η εισήγηση της επιτροπής για το α) αντικείμενο του έργου της εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. στις 27/2/2020.
  4. Η επιτροπή παραδίδει την εισήγησή της για το β) αντικείμενο του έργου της η οποία έχει ως ακολούθως.
Δείτε αναλυτικά την Εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής για τα Θρησκευτικά

  Δείτε επίσης

Επιλογή συμβούλων ΙΕΠ: Αποσπάσεις Επιστημονικού Προσωπικού
Προετοιμασία νέας σχολικής χρονιάς: Συνάντηση πολιτικής ηγεσίας ΥΠΑΙΘ και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά | Εγκύκλιος
Οδηγίες λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση