Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τι αναμένουμε από δω και πέρα, μετά τη δημοσίευση του Φ.Ε.Κ. με τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για διορισμούς

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τι αναμένουμε από δω και πέρα, μετά τη δημοσίευση του Φ.Ε.Κ. με τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π.

Αναμένουμε σύντομα:

1. Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.(Με προθεσμία αιτήσεων).

2. Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας(Με ορισμό προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών).

3. Κατάθεση δικαιολογητικών με ευθύνη του κάθε υποψηφίου/ας σε έντυπη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση. Α/θμιιοι στις Δ.Π.Ε., Β/θμιοι στις Δ.Δ.Ε., Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στις Π.Δ.Ε. Αν κάνει κανείς/μια αίτηση και ως εκπαιδευτικός και ως Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. καταθέτει δικαιολογητικά και σε μια Διεύθυνση, ανάλογα, και σε Π.Δ.Ε.).

4. Αίτηση στο Α.Σ.Ε.Π. ηλεκτρονικά(όποτε κριθεί αναγκαίο από το ΑΣΕΠ, θα αποστέλλονται σε αυτό τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων, από τις Δ/σεις ή Π.Δ.Ε.).

Σημείωση: 

Αυτή τη στιγμή(όταν θα βγει η Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. δηλαδή) κάνουμε Αίτηση για τον Αξιολογικό Πίνακα. Αργότερα θα κάνουμε μια για μόνιμο διορισμό και μια για πρόσληψη ως αναπληρωτής/τρια, αν επιθυμούμε.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση