Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τι απάντησε το ΑΣΕΠ για κωδικούς τίτλων σπουδών ΕΒΠ-Παιδαγωγική Επάρκεια-Οριστικούς Πίνακες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τι απάντησε το ΑΣΕΠ για κωδικούς τίτλων σπουδών ΕΒΠ-καταχώριση Παιδαγωγικής Επάρκειας- Οριστικούς Πίνακες σε Ερώτηση 37 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σε Ερώτηση 37 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στα πλαίσια Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, σχετικά με καταγγελίες εκπαιδευτικών για αδικίες και λάθη του συστήματος στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2022 και 1ΕΑ/2022, απάντησε το ΑΣΕΠ.

Σχετικά με το ενδεχόμενο δυσλειτουργίας του συστήματος του ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ αφού παρέθεσε τη σχετική νομοθεσία των εκπαιδευτικών Προκηρύξεων, απάντησε στο ζήτημα που έχει τεθεί από εκπαιδευτικούς σχετικά με το ότι δεν περάστηκε η Παιδαγωγική Επάρκεια λόγω υπερφόρτωσης και δυσλειτουργίας του συστήματος του ΑΣΕΠ, ενώ δηλώθηκε κανονικά και στο ΟΠΣΥΔ φαίνεται κανονικά καταχωρημένη και αναγνωρισμένη, πως

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στην προκήρυξη 3ΕΑ/2022, δεν αναφέρθηκε δυσλειτουργία της πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π. σε βαθμό που να καθιστά αδύνατη την συμπλήρωση και την υποβολή των αιτήσεων εκ μέρους των υποψηφίων.

Επιπροσθέτως τονίζεται πως εάν είχε παρατηρηθεί πρόβλημα τέτοιου μεγέθους, το Α.Σ.Ε.Π. θα είχε εκδώσει σχετική ανακοίνωση και θα είχε παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, όπως έχει πράξει στο παρελθόν στην περίπτωση άλλων προκηρύξεων.

Παιδαγωγική Επάρκεια

Επιπλέον, εάν υφίστατο δυσλειτουργία της πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π. κατά τη συμπλήρωση των αιτήσεων, αυτή προφανώς δεν θα αφορούσε μόνον τη συμπλήρωση του προσόντος της πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, αλλά θα είχε παρατηρηθεί και στη συμπλήρωση των υπόλοιπων προσόντων των υποψηφίων.

Κωδικοί τίτλων σπουδών ΕΒΠ

Στις αιτιάσεις των Βουλευτών πως λόγω τεχνικής αστοχίας του πληροφοριακού συστήματος της πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π. κατά τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στην καταχώρηση του πεδίου “ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ”, δεν τους δινόταν η επιλογή κωδικού “202”, η οποία αφορά τους κατόχους πτυχίου Ι.Ε.Κ., παρά μόνο η επιλογή “201” (κωδικός που ίσχυε μέχρι πέρυσι για όλο το ΕΒΠ), το ΑΣΕΠ απάντησε πως:

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη 1ΕΑ/2022, δεν υποβλήθηκε αίτημα/ερώτημα στην πλατφόρμα της Τεχνικής Υποστήριξης Σ.Π. 9 Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π. ( www.asep.gr/helpdesk) ούτε στους ειδικότερους τηλεφωνικούς αριθμούς τεχνικής υποστήριξης των υποψηφίων για τη διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίστατο στην ηλεκτρονική αίτηση για την εν λόγω προκήρυξη, η επιλογή Κωδικού Τίτλου «202» (πτυχίο ΙΕΚ) στην σχετική Λίστα Τιμών.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π., για τη συγκεκριμένη προκήρυξη υποβλήθηκαν 4.977 αιτήσεις υποψηφίων του κλάδου ΔΕ01 Ε.Β.Π., εκ των οποίων οι 2.722 υποψήφιοι δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση ότι κατέχουν τον τίτλο σπουδών με Κωδικό «202».

Οριστικές απαντήσεις στην έκδοση αποφάσεων επί των ενστάσεων

Τέλος το ΑΣΕΠ αναφέρει στην απάντησή του πως σε κάθε περίπτωση οριστικές απαντήσεις επί των θεμάτων που τίθενται με την Ερώτηση και άπτονται κρίσης επί προσόντων και δικαιολογητικών των υποψηφίων θα δοθούν στο πλαίσιο του κατ’ ένσταση ελέγχου από τα αρμόδια Τμήματα του Α.Σ.Ε.Π. με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Πότε θα εκδοθούν οι Οριστικοί Πίνακες

Αναφορικά με τις κατατεθείσες ενστάσεις και την έκδοση των Οριστικών Πινάκων το ΑΣΕΠ ενημερώνει πως από τους 80.160 υποψηφίους που κατατάχθηκαν στους σχετικούς προσωρινούς πίνακες των πέντε προκηρύξεων της Ειδικής Αγωγής του έτους 2022, υποβλήθηκαν συνολικά 6.204 εντάσεις (ποσοστό 7,8% επί των καταταγέντων).

Καίτοι αυτό το ποσοστό είναι σαφώς μικρότερο από το αντίστοιχο του 2019 (10,1%), ο απόλυτος αριθμός τους εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το χρόνο που θα απαιτηθεί για την έκδοση των τελικών πινάκων αξιολόγησης, εκτίμηση του οποίου δεν είναι δυνατόν να λάβει χώρα προ της μελέτης όλων των ενστάσεων και της αξιολόγησης των νομικών ζητημάτων που εγείρονται.

Δείτε ολόκληρη την Απάντηση ΑΣΕΠ ΕΔΩ 

Δείτε την Ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Συνάντηση ΣΑΚΕΑ-ΑΣΕΠ: Τι ειπώθηκε για ενστάσεις-οριστικούς πίνακες-απόφοιτους ΤΕΙ πριν το 2001-εκπ/κούς ΠΕ11ΕΑΕ

Βουλή-απορριφθέντες ΕΒΠ: Άμεση έκδοση των οριστικών πινάκων και δίκαιη επανένταξη των απορριπτέων 

Επανέκδοση Πινάκων 3ΕΑ/2022 ζητείται με Ερώτηση στη Βουλή 

Πτυχία ΤΕΙ προ και μετά 2001: Αυθαίρετη η διάκριση στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2022 – Ερώτηση στη Βουλή 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση