Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τι ισχύει για τον χαρακτηρισμό σχολείου σε Πειραματικό: Τι έγινε στην περίπτωση του 2ου ΓΕΛ Χανίων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τι ισχύει για τον χαρακτηρισμό σχολείου σε Πειραματικό: Τι έγινε στην περίπτωση του 2ου ΓΕΛ Χανίων – Η απάντηση της Υφυπουργού ΠΑΙΘΑ κας Ζ. Μακρή σε Ερώτηση της Ελληνικής Λύσης.

Τι ισχύει για τον χαρακτηρισμό σχολείου σε Πειραματικό

Για μετατροπή του 2ου Λυκείου Χανίων σε Πειραματικό Λύκειο μιλούσε ο Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης κος Στυλιανός Φωτόπουλος σε Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπου σύμφωνα με ενημέρωση γονέων του 2ου Γυμνασίου Χανίων, σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των γονέων και μαθητών του σχολείου τους για τη μετατροπή του 2ου ΓΕΛ Χανίων σε Πειραματικό Λύκειο. Καταγγέλλουν δε, όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση, ότι είναι αδιανόητο τρία χρόνια μετά την ίδρυση του Πειραματικού Γυμνασίου να μην υπάρχει μέριμνα και σχεδιασμός για τη στέγαση του Πειραματικού Λυκείου και σήμερα, στο παρά πέντε, οι αρμόδιοι φορείς να προσπαθούν να καλύψουν τη δική τους ολιγωρία, καταφεύγοντας στην εύκολη λύση, να καταργήσουν δηλαδή ένα υφιστάμενο λύκειο της πόλης τους, της αντίστοιχης γειτονιάς, προκειμένου να στεγάσουν το Πειραματικό Λύκειο, διαταράσσοντας συνολικά τη σχολική κοινότητα των Χανίων.

Απαντώντας η Υφυπουργός ΠΑΙΘ κα Ζ. Μακρή αναφέρθηκε κατ αρχήν στο τι προβλέπεται στην περίπτωση χαρακτηρισμού μιας υφιστάμενης σχολικής μονάδας σε Πειραματικό Σχολείο και ακολούθως αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση για σχολείο των Χανίων.

Αναλυτικά ανέφερε:

Τι ισχύει για τον χαρακτηρισμό μιας σχολικής μονάδας σε ΠΕΙ.Σ.

Α. Η λύση του χαρακτηρισμού μιας σχολικής μονάδας σε ΠΕΙ.Σ. σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κατάργηση ή κλείσιμο, αντιθέτως αποτελεί αναβάθμιση και απαρχή διαρκούς βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Β. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, σε περίπτωση χαρακτηρισμού μιας υφιστάμενης σχολικής μονάδας σε Πειραματικό Σχολείο, οι μαθητές που ήδη φοιτούν σε αυτή κατά το χρόνο χαρακτηρισμού της, εξακολουθούν να φοιτούν σε αυτή και κατά την λειτουργία της ως ΠΕΙ.Σ.

Γ. Παράλληλα, εφόσον τα αριθμητικά δεδομένα που αφορούν στην κατανομή του μαθητικού πληθυσμού στα Λύκεια της πόλης και οι κτηριακές υποδομές της σχολικής μονάδας το επιτρέπουν, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μετά από εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. του οικείου ΠΕΙ.Σ. δίνεται η δυνατότητα σε μαθητές που δεν είναι απόφοιτοι του συνδεδεμένου Πειραματικού Γυμνασίου να αιτηθούν την εισαγωγή και φοίτηση στο ΠΕΙ.Σ.

Δ. Κατά συνέπεια σε μια τέτοια περίπτωση οι μαθητές δεν διαχέονται σε άλλα σχολεία της πόλης ώστε να προκαλείται επιβάρυνση και συνωστισμός σε αυτά αλλά ανακατανέμονται στις σχολικές μονάδες της πόλης ανάλογα με την επιλογή τους να φοιτήσουν ή όχι σε ΠΕΙ.Σ.

Αναφορικά με το σχολείο στα Χανιά

Α. Εν τέλει, στην συγκεκριμένη περίπτωση για την πόλη των Χανίων, προτάχθηκε από τους αρμόδιους φορείς και κατατέθηκε η σχετική πρόταση προς την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. η διαδικασία ίδρυσης και όχι χαρακτηρισμού μιας υφιστάμενης σχολικής μονάδας.

Β. Ειδικότερα, με την αρ. πρωτ 561/26-1-2024 εισήγηση ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Χανίων προτάθηκε η ίδρυση Πειραματικού Λυκείου το οποίο θα λειτουργήσει από το 2024-2025 με την Α’ Λυκείου.

Γ. Με βάση την παραπάνω εισήγηση η ΔΕΠΠΣ και το ΙΕΠ εισηγήθηκαν θετικά προς την πολιτική ηγεσία και τελικά, με την αριθ. 10731/Δ6/31-1-2024 (Β’748) Υπουργική απόφαση «Ίδρυση Πρότυπων και Πειραματικών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: Ψ45Χ46ΝΚΠΔ-6ΒΔ) ιδρύθηκε το Πειραματικό Λύκειο Χανίων με έδρα τα Χανιά.

Δ. Για την ίδρυση ενός νέου ΠΕΙ.Σ. ή Π.Σ. ακολουθούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 13 του ν. 4692/2020 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 5, της παρ. 1 του άρθρου 8 και της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄167) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 «Μετεγγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (Α’ 147), όπως ισχύουν.

Ε. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς διατύπωσαν τη γνώμη τους και έκαναν τις εισηγήσεις τους, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, με γνώμονα τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας δικτύου, συνδεμένων πειραματικών σχολείων στη πόλη των Χανίων που θα λειτουργεί προς όφελος όχι μόνο της μαθητικής κοινότητας των Πειραματικών Σχολείων αλλά και του συνόλου της μαθητικής κοινότητας της πόλης των Χανίων.

ΣΤ. Επίσης η λειτουργία των ως άνω σχολικών μονάδων θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τις σχολικές μονάδες της πόλης όπως προβλέπεται και από τους σκοπούς των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων.

Δείτε επίσης

Αλλαγή τρόπου υπολογισμού οργανικών κενών εκπαιδευτικών ζητούν 13 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 

Αριθμοί συνταξιοδοτήσεων ετών 2024-2023-2022 και το Χρονοδιάγραμμα συνταξιοδοτήσεων-Μεταθέσεων-Αποσπάσεων 2024 

Να ενσωματωθεί ο έλεγχος του ορίου ηλικίας στη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών | Επισημάνσεις 

Διάταξη για διατάραξη λειτουργίας σχολικών μονάδων-χώρων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή 

Στη Βουλή για ψήφιση η διάταξη για το ακαταδίωκτο ΕΕΠ-ΕΒΠ-εκπ/κών-Κ.Λ-Ψυχολόγων για καταγγελίες ενδοοικ/κής βίας σε βάρος ανηλίκων 

Ακυρες οι μονιμοποιήσεις συμβασιούχων στο Δημόσιο αποφάσισε ο Αρειος Πάγος-Ας καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες 

Voucher για την πρώϊμη παρέμβαση προανήγγειλε η Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σ. Ζαχαράκη 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση