Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τι λέει ο ΕΦΚΑ για την επιστροφή της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τι λέει ο ΕΦΚΑ για την επιστροφή της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του ΤΠΔΥ – Εγγραφο με αφορμή την υποβολή αιτήσεων προς τις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ από μεγάλο πλήθος ενδιαφερομένων υπαλλήλων του Δημοσίου.

Τι λέει ο ΕΦΚΑ για την επιστροφή της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ

Ορθώς και νομίμως διενεργείτο ο συνυπολογισμός και η απόδοση της ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. για τους ασφαλισμένους του Ταμείου αυτού, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2011, (ημερομηνία έναρξης καταβολής της ειδικής εισφοράς), μέχρι 25.11.2022, (ημερομηνία έναρξης του ν.4997/2022 και κατάργησης της ειδικής εισφοράς) σύμφωνα με την απάντηση του e-ΕΦΚΑ, με αφορμή την υποβολή αιτήσεων προς τις Τοπικές Διευθύνσεις του  από μεγάλο πλήθος ενδιαφερομένων υπαλλήλων του Δημοσίου και Δημοσίων Φορέων, για την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθείσας της ειδικής εισφοράς 1%.

Η ειδική εισφορά που συνυπολογίσθηκε και αποδόθηκε για διαστήματα πέραν της 25.11.2022, θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα επιστραφεί στους δικαιούχους μέσω των εκκαθαριστών αποδοχών των οικείων Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το έγγραφο του e-ΕΦΚΑ για τη συνολική διαχείριση του θέματος που αφορά στην καταργηθείσα ειδική εισφορά, επίκειται προσεχώς η έκδοση σχετικής Εγκυκλίου οδηγιών από την Γενική Δ/νση Εισφορών του e-ΕΦΚΑ.

Ακολουθεί το περιεχόμενο του εγγράφου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

e-ΕΦΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ

Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Τηλέφωνο: 210 52 85 547

E-mail: dpapachristou@efka.gov.gr – TAX. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΤΚ 10432 ΑΘΗΝΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α’

18/04/2024

Α. Π.: 576697

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων».

Σχετικό.: Το υπ’ αριθμ. 125551/27-12-2022 Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με αφορμή την υποβολή αιτήσεων προς τις Τοπικές Δ/νσεις του e-ΕΦΚΑ από μεγάλο πλήθος ενδιαφερομένων υπαλλήλων του Δημοσίου και Δημοσίων Φορέων, για την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθείσας της ειδικής εισφοράς, όπως αυτή αναφέρεται στο θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.3986/2011 (Α’152), καθιερώθηκε ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), πέραν των προβλεπόμενων, υπέρ του Ταμείου αυτού. Η ειδική εισφορά υπολογιζόταν σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των δημοσίων επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν.4997/2022 (Α’219/25-11-2022) καταργήθηκε, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ήτοι από 25-11-2022, η ως ανωτέρω ειδική εισφορά, (σχετικό το υπ’ αριθμ. 125551/27-12-2022 έγγραφο Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Α.Δ.Α: Ψ3ΤΙ46ΜΤΛΚ-ΘΘ1).

Η καταργηθείσα εισφορά αποδιδόταν στο πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), για τους ασφαλισμένους του Ταμείου αυτού και στον πρ. ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ), για όσους δεν είναι ασφαλισμένοι στο πρ. Τ.Π.Δ.Υ.

Για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά υπολογιζόταν υπέρ των εν λόγω Ταμείων.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ορθώς και νομίμως διενεργείτο ο συνυπολογισμός και η απόδοση της ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. για τους ασφαλισμένους του Ταμείου αυτού, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011, (ημερομηνία έναρξης καταβολής της ειδικής εισφοράς), μέχρι 25/11/2022, (ημερομηνία έναρξης του ν.4997/2022 και κατάργησης της ειδικής εισφοράς).

Μέχρι τον χρόνο έκδοσης του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και συνεπεία του συστήματος καταβολής των μηνιαίων αποδοχών των μισθοδοτουμένων υπαλλήλων του Δημοσίου και των Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών (προκαταβολιώς), έχει συνυπολογισθεί και αποδοθεί ειδική εισφορά για χρονικό διάστημα και μισθολογικές περιόδους πέραν της 25/11/2022.

Η ειδική εισφορά που συνυπολογίσθηκε και αποδόθηκε για διαστήματα πέραν της 25/11/2022, θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα επιστραφεί στους δικαιούχους μέσω των εκκαθαριστών αποδοχών των οικείων Υπηρεσιών.

Για τη συνολική διαχείριση του θέματος που αφορά στην καταργηθείσα ειδική εισφορά, επίκειται προσεχώς η έκδοση σχετικής εγκυκλίου οδηγιών από την Γενική Δ/νση Εισφορών του e-ΕΦΚΑ.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

Δείτε σχετικά

ΣΥΠΥΥΠ για 1% υπέρ ΤΠΔΥ: Να μην σπεύσουν για αιτήσεις επιστροφής εισφορών σε δικηγορικά γραφεία οι ενδιαφερόμενοι 

Τι αφορά η ειδική εισφορά 1% υπέρ ΤΠΔΥ-Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων | Επεξηγήσεις 

Επιστροφή του 1% υπέρ ΤΠΔΥ: Δεν υπάρχει νομική βάση παρά μόνον από 25.11.2022 επισημαίνει η ΠΟΣΥΠ

Οδηγίες επιστροφής 1% από ΤΠΔΥ (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων) – Υπόδειγμα αίτησης 

Πριν φύγετε

Αποζημίωση Καταχωριστών ΕΣΠΑ για τους εργαζόμενους στις Δ/νσεις Εκπ/σης ζητά η ΕΝΕΡΥΠ από το Υπ. Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση