Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τι συζητήθηκε στο ΚΥΣΔΙΠ στη συνεδρίαση της Πέμπτης 12 Οκτωβρίου 2023

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τι συζητήθηκε στο ΚΥΣΔΙΠ στη συνεδρίαση της Πέμπτης 12 Οκτωβρίου 2023 – Ενημέρωση από τον Αιρετό στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Παναγιώτη Αντωνακάκη.

Τι συζητήθηκε στο ΚΥΣΔΙΠ

Για το τι συζητήθηκε στη σημερινή – Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ο Αιρετός στο ΚΥΣΔΙΠ Παναγιώτης Αντωνακάκης.

Συγκεκριμένα τα θέματα που εξετάστηκαν αφορούσαν σε μόνιμους Διοικητικούς Υπαλλήλους που υπηρετούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) και είχαν να κάνουν με μία (1) άδεια  άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή οι οποία έγινε δεκτή, μία (1) χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης η οποία έγινε δεκτή και δύο (2) αιτήσεις μετάθεσης που έγιναν δεκτές.

Ακολουθεί το Ενημερωτικό Σημείωμα του Αιρετού

Θέματα που εξετάστηκαν στη συνεδρίαση της Πέμπτης 12-10-2023 του ΚΥΣΔΙΠ  και αφορούν μόνιμους Διοικητικούς Υπαλλήλους που υπηρετούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΔΙΠ εξετάστηκαν:

  • Μία (1) άδεια  άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή οι οποία έγινε δεκτή
  • Μία (1) χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης η οποία έγινε δεκτή
  • Δύο (2) αιτήσεις μετάθεσης που έγιναν δεκτές

Παναγιώτης Ι. Αντωνακάκης

Αιρετός ΚΥΣΔΙΠ

Τηλ. 6972599572

E-mail: antonakakp@sch.gr

___________________________________________

Τι είναι το ΚΥΣΔΙΠ

Το ΚΥΣΔΙΠ που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας είναι πενταμελές και συνεδριάζει  για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού όλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εκτός αυτών που από διάταξη νόμου υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιακών συμβουλίων) περιλαμβανομένων και των Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν δικά τους υπηρεσιακά συμβούλια, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).

Ειδικότερα, το Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. ασκεί αρμοδιότητες υπηρεσιακού συμβουλίου για:

α. τους υπαλλήλους των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) που αποτελούν αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 4434/1964, Α ́ 217 και άρθρο 34 του ν. 1946/1991, Α ́91, αντιστοίχως),

β. τους διοικητικούς υπαλλήλους των ισοτίμων προς τα δημόσια ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο (άρθρο 65 του ν. 1566/1985, Α ́ 167),

γ. τους διοικητικούς υπαλλήλους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Ι.Ε.Κ.),

δ. τους διοικητικούς υπαλλήλους φορέων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που από ειδικές διατάξεις υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

ε. τους υπαλλήλους των Δημοσίων Βιβλιοθηκών (άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 3149/2003, Α ́ 141),

στ. το κάθε φύσης και σχέσης εργασίας διοικητικό προσωπικό της μειονοτικής εκπαίδευσης,

ζ. τους διοικητικούς υπαλλήλους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π αποτελείται από:

α) τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του.

β) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχτεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.

 Δείτε επίσης

Επαναληπτικές εκλογές-Λειτουργία σχολείων: Τι θα ισχύσει σε όσες Περιφέρειες ή Δήμους έχουμε ξανά ψηφοφορία στις 15.10

Σχολικό Ημερολόγιο 2023-24 από το Δίκτυο Ευρυδίκη-The Organisation of School Time in Europe 

Πρόγραμμα SynAir-G: Ερχεται να αντιμετωπίσει τη χαμηλή ποιότητα αέρα στα σχολεία 

Αποτίμηση των έως σήμερα προσλήψεων αναπληρωτών: Aπό πού θα είναι και που θα διατεθούν οι πιστώσεις της Β2 Φάσης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση