Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τηλεργασία στο Δημόσιο: Πως θα οργανωθεί-Σε διαβούλευση το έργο “Εισαγωγή του Μοντέλου της Τηλεργασίας στο Δημόσιο”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τηλεργασία στο Δημόσιο: Πως θα οργανωθεί-Σε διαβούλευση το έργο “Εισαγωγή του Μοντέλου της Τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα”-Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η υλοποίηση Πιλοτικών Ενεργειών που σχετίζονται με την Τηλεργασία σε συγκεκριμένους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Η Τηλεργασία θα είναι ένα από τα  μέτρα που θα ληφθούν από τις 3 Ιανουαρίου 2022, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο Υπουργός Υγείας κος Θ Πλεύρης, για να αντιμετωπισθεί η πανδημία κορονοϊού, όπως εξελίσσεται με την μετάλλαξη Ομικρον προ των πυλών της χώρας.

Το ποσοστό

της υποχρεωτικής Τηλεργασίας- φημολογείται πως θα ανέλθει στο 20%-και οι όροι και οι διαδικασίες αυτής αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Στο πλαίσιο αυτό η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε

ανακοίνωσε τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο “Εισαγωγή του Μοντέλου της Τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα”, του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020 και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων / προτάσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί

μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησής του έως και 07/01/2022.

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας

ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων, εξακοσίων ογδόντα ευρώ €3.199.680,00 μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 3.967.603,20, ΦΠΑ, €767.923,20 .

Αντικείμενο του Έργου

αποτελεί η υλοποίηση Πιλοτικών Ενεργειών που σχετίζονται με την Τηλεργασία σε συγκεκριμένους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι θα είναι αντιπροσωπευτικοί σε επίπεδο αρμοδιοτήτων στην ιεραρχία της Δημόσιας Διοίκησης (πχ Υπουργείο, Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανεξάρτητη Αρχή κλπ).

Στο πλαίσιο των Πιλοτικών Ενεργειών

θα υλοποιηθούν επιχειρησιακά σενάρια υποστήριξης της Τηλεργασίας στους επιλεγμένους φορείς με τη χρήση μιας σειράς εργαλείων με στόχευση:

Την εφαρμογή αυτών των επιχειρησιακών σεναρίων με τη χρηστών πληροφοριακών εργαλείων στην κανονική λειτουργία των επιλεγμένων φορέων.

Την ανάδειξη των σεναρίων αυτών

σε επαναλήψιμες καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στο σύνολο των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, με τη χρήση των ίδιων ή/και παρόμοιων πληροφοριακών εργαλείων, με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην Πιλοτική Εφαρμογή.

Επιλεγμένες λειτουργικότητες όπως ιδίως

η καταγραφή της ανθρωποπροσπάθειας των στελεχών που είναι σε τηλεργασία θα μπορούν να έχουν καθολική εφαρμογή με βάση τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της Πιλοτικής εφαρμογής.

Τα εργαλεία στη λειτουργικότητα των οποίων θα στηρίζονται και θα αφορούν τα σενάρια που θα αναπτυχθούν αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:

I. Εργαλεία Συνεργασίας (Collaboration Tools)

II. Εργαλεία Σχεδιασμού, εκτέλεσης και παρακολούθησης έργων, αναθέσεων εργασιών

III. Περιβάλλοντα Τηλεδιασκέψεων και Τηλεσυνεργασίας

IV. Εξειδικευμένα περιβάλλοντα Εικονικής Υποδομής Περιβάλλοντος Εργασίας (VDI)

Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν θα είναι διαθέσιμα

προς ανάκτηση από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης σε εξειδικευμένο δικτυακό τόπο που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του Έργου.

Δείτε επίσης

Νόμος 4807/2021-Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα
Νέα μέτρα κορονοϊου από 24.12.2021: Σε 2 σκέλη-Ισως αλλάξουν τα πρωτόκολλα των σχολείων
Πρωθυπουργός-μέτρα κορονοϊού: Oχι αναστολή λειτουργίας σχολείων-2 self test στις γιορτές-Σχέδιο 2 φάσεων
Νόμος 4876/2021: Τοπική πρόσκληση ΕΕΠ-ΕΒΠ-Πολλαπλό βιβλίο-Επιλογή υπευθύνων ΣΕΠ-Ρυθμίσεις ΚΕΠΕΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση