Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τίτλοι Γενικού Λυκείου: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τίτλοι Γενικού Λυκείου: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα: ΦΕΚ με την Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζ. Μακρή.

Τίτλοι Γενικού Λυκείου

Με την υπ. αριθμ. 66230/Δ2 –ΦΕΚ B 2497 – 10.06.2021– Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή καθορίζεται ο τύπος των τίτλων του Γενικού Λυκείου.

Αναλυτικά
Καθορίζεται ο τύπος των τίτλων των Γενικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

1. Απολυτήριο Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

4. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

5. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

6. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

7. Απολυτήριο Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

8. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

9. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου

10. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

11. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

12. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

13. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

14. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

15. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

16. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

17. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

18. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

19. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

20. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

21. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

22. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

23. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

24. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

25. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Λυκείου που έπαυσε να λειτουργεί.

26. Απολυτήριο Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.

27. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.

28. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ Τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.

29. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.

30. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.

31. Απολυτήριο Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.

32. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.

33. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.

34. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.

35. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.

36. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.

37. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.

38. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.

39. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.

40. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.

41. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.

42. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.

43. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.

44. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.

45. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.

46. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Λυκείου που έπαυσε να λειτουργεί για μαθητές από ξένα σχολεία.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 2497 – 10.06.2021 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου-Υποδείγματα

Δείτε σχετικά

Τίτλοι Επαγγελματικών Λυκείων: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα | ΦΕΚ
Τίτλοι Γυμνασίων-Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα

Δείτε επίσης

Καταγραφή λειτουργικών κενών Δευτεροβάθμιας για τη διενέργεια αποσπάσεων σε ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
Πρόσκληση ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών ΙΕΠ για την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση