Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τίτλοι Γυμνασίων: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τίτλοι Γυμνασίων: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα με Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή σε ΦΕΚ.

Τίτλοι Γυμνασίων

Με την υπ. αριθμ. 65990/Δ2 – ΦΕΚ B 2494 – 10.06.2021 – Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή έχουμε τον καθορισμό του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου, καθώς και των Υποδειγμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ.

Αναλυτικά
Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων των Γυμνασίων Δημόσιων και Ιδιωτικών,

σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

1. Απολυτήριο Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.

2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.

3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ Τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.

4. Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.

5. Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.

6. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου.

7. Απολυτήριο Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.

8. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.

9. Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.

10. Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.

11. Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.

12. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου.

13. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.

14. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.

15. Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.

16. Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.

17. Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.

18. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου.

19. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.

20. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.

21. Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.

22. Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.

23. Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.

24. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου.

25. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Γυμνασίου που έπαυσε να λειτουργεί.

26. Απολυτήριο Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.

27. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.

28. Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ Τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.

29. Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.

30. Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.

31. Απολυτήριο Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.

32. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.

33. Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.

34. Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.

35. Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.

36. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.

37. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.

38. Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.

39. Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.

40. Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.

41. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.

42. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.

43. Αποδεικτικό Σπουδών Γ ́ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.

44. Αποδεικτικό Σπουδών Β ́ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.

45. Αποδεικτικό Σπουδών Α ́ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.

46. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Γυμνασίου που έπαυσε να λειτουργεί για μαθητές από ξένα σχολεία.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 2494 – 10.06.2021 Τίτλοι και Υποδείγματα Γυμνασίων

Δείτε σχετικά

Τίτλοι Γενικού Λυκείου: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα | ΦΕΚ
Τίτλοι Επαγγελματικών Λυκείων: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα | ΦΕΚ
Τίτλοι Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα | ΦΕΚ
Τίτλοι Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και ΓΕΛ: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα
Τίτλοι Γυμνασίων-Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα

Πριν φύγετε

 Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας για self test: Πανελλαδικές-Σχολεία-Η περίπτωση της Αχαΐας
ΦΕΚ: Ιδρυση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας-Λυκειακών Τάξεων-Κατάργηση σχολικής μονάδας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση