Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τίτλοι Γυμνασίων-Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τίτλοι Γυμνασίων-Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα με Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζ. Μακρή.

Τίτλοι Γυμνασίων-Λυκείων Διαπολιτισμικής

Με την υπ. αριθμ. Φ24α/64589/Δ4 – ΦΕΚ B 2495 – 10.06.2021– Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζ. Μακρή, καθορίζεται ο τύπος των τίτλων των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.

1. Απολυτήριο Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

2. Αποδεικτικό Απόλυσης Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ Τάξης Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

4. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.5. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

6. Πιστοποιητικό Σπουδών Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

7. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

8. Αποδεικτικό Απόλυσης Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

9. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

10. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

11. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

12. Πιστοποιητικό Σπουδών Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

13. Απολυτήριο Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για μαθητές από ξένα σχολεία.

14. Αποδεικτικό Απόλυσης Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για μαθητές από ξένα σχολεία.

15. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ Τάξης Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για μαθητές από ξένα σχολεία.

16. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για μαθητές από ξένα σχολεία.

17. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για μαθητές από ξένα σχολεία.

18. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για μαθητές από ξένα σχολεία.

19. Αποδεικτικό Απόλυσης Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για μαθητές από ξένα σχολεία.

20. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για μαθητές από ξένα σχολεία.

21. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για μαθητές από ξένα σχολεία.

22. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης για μαθητές από ξένα σχολεία.

Δείτε σε μορφή pdf τους Τίτλους και Υποδείγματα Γυμνασίων και ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Δείτε επίσης

Τίτλοι Επαγγελματικών Λυκείων: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα | ΦΕΚ
Σχολεία Δευτεροβάθμιας: Ολοκλήρωση διαδικασιών έκδοσης αποτελεσμάτων Παρασκευή 11.06.2021
Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-Διαδικασία εξέτασης | Εγκύκλιος
Τροπολογία 7 άρθρων: Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο-Οργανικές θέσεις-Παράταση σχολ. έτους
Σύσταση 721 οργανικών θέσεων κλάδων Πρωτοβάθμιας-Ορισμός οργανικών κλάδων Δευτεροβάθμιας
 Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2021-22: Διαδικασία-Εγκρίσεις-Εκπαιδευτικοί-ΕΒΠ-Σχολικοί Νοσηλευτές
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση