Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τίτλοι Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και ΓΕΛ: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τίτλοι Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και ΓΕΛ: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα με Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζ. Μακρή.

Τίτλοι Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και ΓΕΛ

Με την υπ. αριθμ. 65963/Δ2 –ΦΕΚ B 2529 – 14.06.2021– Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή έχουμε τον καθορισμό του τύπου των τίτλων των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων.

Αναλυτικά η Απόφαση

Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων σπουδών των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

1. Απολυτήριο Γυμνασίου.(Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

2. Αποδεικτικό Απόλυσης Γυμνασίου.(Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Γυμνασίου.(Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

4. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Γυμνασίου.(Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

5. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Γυμνασίου.(Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

6. Πιστοποιητικό Σπουδών Γυμνασίου.(Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

7. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου.(Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

8. Αποδεικτικό Απόλυσης Γενικού Λυκείου.(Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

9. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου.(Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

10. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Γενικού Λυκείου. (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

11. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Γενικού Λυκείου. (Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

12. Πιστοποιητικό Σπουδών Γενικού Λυκείου.(Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

13. Απολυτήριο Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.(Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

14. Αποδεικτικό Απόλυσης Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.(Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

15. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.(Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

6. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.(Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

17. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Γυμνασίου για μαθητές από ξένα σχολεία.(Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

18. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.(Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

19. Αποδεικτικό Απόλυσης Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.(Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

20. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.(Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

21. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.(Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

22. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Γενικού Λυκείου για μαθητές από ξένα σχολεία.(Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις).

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 2529 – 14.06.2021 Καθορισμός τύπου τίτλων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και ΓΕΛ και Πρότυπα αυτών

Δείτε σχετικά

Τίτλοι Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα | ΦΕΚ
Τίτλοι Γενικού Λυκείου: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα | ΦΕΚ
Τίτλοι Επαγγελματικών Λυκείων: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα | ΦΕΚ
Τίτλοι Γυμνασίων-Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα

Πριν φύγετε

 Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας για self test: Πανελλαδικές-Σχολεία-Η περίπτωση της Αχαΐας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση