Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τίτλοι Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τίτλοι Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα – ΦΕΚ με την Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζ. Μακρή. 

Τίτλοι Μουσικών Γυμνασίων και Λυκείων

Με την υπ. αριθμ. 65972/Δ2 –ΦΕΚ B 2498 – 10.06.2021– της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  κας Ζ. Μακρή καθορίζεται ο τύπος των τίτλων των Μουσικών Γυμνασίων και των Μουσικών Γενικών Λυκείων.

Η Απόφαση
Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων σπουδών των Μουσικών Γυμνασίων και των Μουσικών Γενικών Λυκείων, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

1. Απολυτήριο Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).

2. Αποδεικτικό Απόλυσης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).

3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).

4. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).

5. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).

6. Πιστοποιητικό Σπουδών Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο).

7. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο).

8. Αποδεικτικό Απόλυσης Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο).

9. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο).

10. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο).

11. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο).

12. Πιστοποιητικό Σπουδών Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο).

13. Απολυτήριο Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο) για μαθητές από ξένα σχολεία.

14. Αποδεικτικό Απόλυσης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο) για μαθητές από ξένα σχολεία.

15. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο) για μαθητές από ξένα σχολεία.

16. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο) για μαθητές από ξένα σχολεία.

17. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Γυμνασίου (Μουσικό Γυμνάσιο) για μαθητές από ξένα σχολεία.

18. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο) για μαθητές από ξένα σχολεία.

19. Αποδεικτικό Απόλυσης Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο) για μαθητές από ξένα σχολεία.

20. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο) για μαθητές από ξένα σχολεία.

21. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ τάξης Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο) για μαθητές από ξένα σχολεία.

22. Αποδεικτικό Σπουδών Α’ τάξης Γενικού Λυκείου (Μουσικό Γενικό Λύκειο) για μαθητές από ξένα σχολεία.

Δείτε σχετικά

Τίτλοι Γενικού Λυκείου: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα | ΦΕΚ
Τίτλοι Επαγγελματικών Λυκείων: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα | ΦΕΚ
Τίτλοι Γυμνασίων-Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα

Δείτε επίσης

Καταγραφή λειτουργικών κενών Δευτεροβάθμιας για τη διενέργεια αποσπάσεων σε ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ
Πρόσκληση ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών ΙΕΠ για την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση