Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστημίου Πατρών: Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Η θέση είναι άμισθη. Αιτήσεις και δικαιολογητικά κατά το διάστημα από 14 έως 28 Απριλίου 2021.

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών στη με αριθμό 25/07-04-2021 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

  • στο γνωστικό αντικείμενο της Χημικής Τεχνολογίας. Εφαρμογές Νανοδομών στην Τεχνολογία Τροφίμων.
Αίτηση

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν από 14/04/2021 έως 28/04/2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου) έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Τέρμα Χ. Τρικούπη, 2ος Όροφος, 30100, Αγρίνιο), Τηλ. 26410 74130-131 – e-mail: foodscsecr@upatras.gr, μαζί με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών (άρθρο 5, ΦΕΚ 228, τ. Β, 25/01/2021):

Δικαιολογητικά

α) Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, με βάση την προκήρυξη / πρόσκληση ενδιαφέροντος.

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ) Προσχέδιο της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες.

δ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής.

ε) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο από τον παρέχοντα την κάθε συστατική επιστολή. Οι συστατικές επιστολές μπορεί να προέρχονται από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής.

στ) Αντίγραφα δημοσιεύσεων που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Ο/η υποψήφιος/α στην αίτηση του αναγράφει τον προτεινόμενο τίτλο, την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και τον προτεινόμενο ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού του Τμήματος.

Συνέντευξη

Μετά τον τυπικό έλεγχο των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσέλθουν στο Τμήμα για προσωπική συνέντευξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής όπως περιγράφονται στο άρθρο 4, παράγραφο 4.1 εδάφια (α) και (β) του Κανονισμού του Τμήματος. Η εμπειρία στην σύνθεση, χαρακτηρισμό νανοδομών κρίνονται ως σημαντικά προσόντα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υπό προκήρυξη θέση μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Άρη Επ. Γιαννακά Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων,

  • τηλ.: 2641074212,
  • e-mail:agiannakas@upatras.gr.

Βρείτε εδώ την εν λόγω προκήρυξη του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείτε επίσης
Δεκαοχτώ θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Πρόσκληση σε υποψήφιους διδάκτορες
Υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση