Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ: Προκήρυξη δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων χωρίς δίδακτρα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ: Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται το διάστημα από 1 Ιουλίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020. 

Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ

1. Φυσική

Για το Πανεπιστημιακό Έτος 2020-2021 γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 688/8- 5-2018 Απόφαση Επανίδρυσης και Λειτουργίας του Προγράμματος (Κ.Α.Δ:27477) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «ΦΥΣΙΚΗ» (“PHYSICS”) στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

-Φυσική των Υλικών
-Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
-Αστροφυσική

Αριθμός εισακτέων

Στο ΠΜΣ «ΦΥΣΙΚΗ» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Φυσικής καθώς και συναφών Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/17.

Θα γίνουν δεκτοί μέχρι εξήντα (60) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (έως 20 για τη Φυσική των Υλικών, έως 20 για την Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, έως 20 για την Αστροφυσική).

2. Φυσική Εφαρμογών

Για το Πανεπιστημιακό Έτος 2020-2021 γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που σύμφωνα με την υπ’ αρ. 696/16-5-2018 Απόφαση Ίδρυσης και Λειτουργίας του Προγράμματος (Κ.Α.Δ:29704) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΔΜΣ) στη «ΦΥΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» (APPLIED PHYSICS) με ειδίκευση στη:

– Φυσική Περιβάλλοντος

Επισημαίνεται ότι στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί μέχρι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Αιτήσεις – Δικαιολογητικά

Και για τα δύο προγράμματα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από Τετάρτη 01/07/2020 έως και Τρίτη 15/09/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας στο secr@phys.uoa.gr, είτε ταχυδρομικά με σφραγίδα Ταχυδρομείου (έως την Τρίτη 15/09/2020), είτε να αποστείλουν με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη Διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ υπόψη κ. Γ. Κίτσιου, gkitsios@phys.uoa.gr,
Κτήριο Ι, 2os όροφος, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφος, Τ.Κ 157-84.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής (κ. Γ. Κίτσιος 210-7276745), email: secr@phys.uoa.gr, gkitsios@phys.uoa.gr).

Βρείτε εδώ την προκήρυξη για το ΠΜΣ «Φυσική»
Βρείτε εδώ την αίτηση για το ΠΜΣ «Φυσική»

Βρείτε εδώ την προκήρυξη για το ΠΜΣ «Φυσική Εφαρμογών»
Βρείτε εδώ την αίτηση για το ΠΜΣ «Φυσική Εφαρμογών»

Δείτε επίσης

Δύο μεταπτυχιακά χωρίς δίδακτρα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ

Παιδαγωγική επάρκεια από το μεταπτυχιακό “Σχολική Ψυχολογία” του ΕΚΠΑ 

Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ

7 Υποτροφίες σε πτυχιούχους Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση