Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ: Προκηρύξεις τριών δωρεάν μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από 1 Ιουνίου 2021 έως και 15 Ιουλίου 2021.

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
1. Προκήρυξη ΠΜΣ Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(ΠΜΣ) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας “Βυζαντινός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία – The world of Byzantium: History and Archaeology” προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το ΠΜΣ ιδρύθηκε το έτος 2018 (ΦΕΚ: 1729, τ. Β΄ 17-5-2018) και λειτουργεί χωρίς δίδακτρα, βάσει του Νόμου 4485/2017.

Η διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα ορίζεται σε 4 ή 6 (κατά περίπτωση) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ειδικεύσεις

Οι ειδικεύσεις που περιλαμβάνει το ΠΜΣ είναι:

1. Βυζαντινή Ιστορία (9 θέσεις)

2. Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη (9 θέσεις)

Βρείτε εδώ την προκήρυξη για το εν λόγω πρόγραμμα.

2. Προκήρυξη ΠΜΣ “Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΠΜΣ): “Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα – Archaeology and History of the Ancient World: from the early prehistory to late antiquity” προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2021-2022.

Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε το έτος 2018 (ΦΕΚ: 1729, τ. Β΄ 17-5-2018) και λειτουργεί χωρίς δίδακτρα, βάσει του Νόμου 4485/2017 και του Κανονισμού του (ΦΕΚ 1887, τ. Β΄, 24-05-2018)

Η διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα ορίζεται σε 4 ή 6 (κατά περίπτωση) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ειδικεύσεις

Οι ειδικεύσεις που περιλαμβάνει το ΠΜΣ είναι:

1. Προϊστορική Αρχαιολογία (21 θέσεις)

2. Κλασική Αρχαιολογία (15 θέσεις)

3. Αρχαία Ιστορία (9 θέσεις)

Βρείτε εδώ την προκήρυξη για το εν λόγω πρόγραμμα.

3. Προκήρυξη ΠΜΣ “Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης – Modern and Contemporary History and History of Art” για το ακαδ. έτος 2021-2022.

Το ΠΜΣ ιδρύθηκε το έτος 2018 (ΦΕΚ: 2060, τ. Β΄ 7-6-2018) και λειτουργεί χωρίς δίδακτρα, βάσει του Νόμου 4485/2017. Στόχοι του είναι: α) η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στO επιστημονικό πεδίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. β) η οργάνωση, καθοδήγηση και υποστήριξη πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στους ανωτέρω τομείς για τη σύνταξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ).

Η διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα ορίζεται σε 4 ή 6 (κατά περίπτωση) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ειδικεύσεις

Οι ειδικεύσεις που περιλαμβάνει το ΠΜΣ είναι:

1. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος (18 θέσεις)

2. Ευρωπαϊκή Ιστορία (8 θέσεις)

3. Ιστορία της Τέχνης (4 θέσεις)

Βρείτε εδώ την προκήρυξη για το εν λόγω πρόγραμμα.

Δικαιολογητικά

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων.

4. Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας ή περισσοτέρων γλωσσών(επιπέδου τουλάχιστον Β2).

6. Διπλωματική εργασία ή σεμιναριακές εργασίες, εάν υπάρχουν, ιδιαιτέρως όσες σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο ειδίκευσης.

7. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ανασκαφές, σεμινάρια κ.ά.

8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.

9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.

Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μορφή αρχείων .PDF ή .ZIP) κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2021 έως και 15 Ιουλίου 2021 (Ισχύει και για τα τρία προγράμματα).

Δείτε επίσης
Δωρεάν μεταπτυχιακό στη Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Ειδική Αγωγή: Από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δωρεάν μεταπτυχιακό στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Από το Πανεπιστήμιο Πατρών
Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Χειρουργικές Επιστήμες: Από το Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Πατρών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση