Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών κατόπιν εξετάσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2020 τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» (ΦΕΚ 1731 τ.Β΄/17-5-2018) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα κάνει δεκτούς από το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 έως είκοσι μεταπτυχιακούς φοιτητές, κατόπιν εξετάσεων.

Κατευθύνσεις

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί στις παρακάτω δύο κατευθύνσεις:

  1. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (12 μεταπτυχιακοί φοιτητές)
  2. Λαογραφία και Ανθρωπολογία (8 μεταπτυχιακοί φοιτητές)
Προθεσμία

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πτυχιούχοι των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Στρατιωτικές Σχολές), Τμημάτων της ημεδαπής ή κατόχων αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων, ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 4 του ν. 3685/2008), με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «έξι» (6,00) να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας (ofaturu@uoi.gr) ή ταχυδρομικά (Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ 451 10 Ιωάννινα) από 1 έως 18 Σεπτεμβρίου 2020 τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2020 (Τρίτη και Τετάρτη).
Για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση αναλόγως των υγειονομικών συνθηκών που θα επικρατούν και των ρυθμίσεων για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στην κατεύθυνση που θα δηλώσουν, καθώς και σε ξενόγλωσσο κείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης σε μία από τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική (σύμφωνα με την επιλογή τους).

Θα ακολουθήσει προφορική εξέταση.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πληροφορίες για το έντυπο της αίτησης και την εξεταστέα ύλη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στον εν λόγω ιστότοπο ή μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (τηλ.: 2651005161) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οικονομική Επιστήμη: Από το ΕΚΠΑ 
Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί | Δωρεάν μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών
Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών: Προκήρυξη νέου δωρεάν μεταπτυχιακού 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση