Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου: Πρόσληψη διδασκόντων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού: Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020.

Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’ αριθ. 13 συνεδρίασή της, στις 9.7.2020 αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

Μαθήματα

  • Μεταφορές και Τουρισμός
  • Τουριστική Γεωγραφία
  • Περιβαλλοντική Διαχείριση και Σχεδιασμός του Τουρισμού
  • Διοίκηση Λειτουργιών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα των εργασιών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: TODIT_Akad_Gram@chios.aegean.gr

3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό

4. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής

5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, της παρ.2 του αρ.1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) ή ακριβή αντίγραφά τους.

Προθεσμία υποβολής

Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οφείλουν να προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες, όπως καταγράφονται στην πρόσκληση, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δείτε επίσης

Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ: Πρόσκληση σε νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσκληση σε νέους επιστήμονες για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας: Πρόσκληση από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση