Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Πρόσκληση σε υποψήφιους διδάκτορες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Απριλίου 2021.

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (ΤΨΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/3.3.2021(θέμα 3.2) απόφαση της Συνέλευσης του, προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα παρακάτω γνωστικά πεδία που συνδέονται με ερευνητικές περιοχές αντίστοιχων Μελών ΔΕΠ (Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) του Τμήματος ΤΨΣ.

Γνωστικά πεδία

1. Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων και Έργων, Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεω – (Καθηγητής Βασίλειος Γερογιάννης).

2. Προσαρμοστική Δρομολόγηση και Διαχείριση Πόρων σε Οχηματικά Αδόμητα Δίκτυα, Συνεργατικές Τεχνικές Επικοινωνίας για Αποτελεσματική Ομοσπονδιακή Μάθηση σε Ασύρματα Δίκτυα, Βελτιστοποίηση καθοριζόμενων από Λογισμικό Δικτύων [Software-Defined Networks (SDN)] Κινητών Επικοινωνιών 5ης Γενιάς με Χρήση Μεθόδων Τεχνικής Νοημοσύνης, Τεχνικές Διαχείρισης και Διαμοιρασμού Φάσματος σε ΙοΤ Δίκτυα Επικάλυψης, Αυτοδιαμορφώσιμα Συστήματα Σταθμών Βάσης για Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 6ηςΓενιάς – (Καθηγητής Γεώργιος Καρέτσος).

3. Κβαντική Υπολογιστική – (Καθηγητής Ηλίας Σαββας).

4. Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Δικτυακά Συστήματα Ελέγχου, Βιομηχανικά Δίκτυα & Αυτοματισμοί, Πρωτόκολλα Δρομολόγησης – (Καθηγητής Νικόλαος Σαμαράς).

5. Αρχιτεκτονικές Η/Υ και Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου, Ενσωματωμένα Συστήματα Ελέγχου – (Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Αδάμ).

6. Τεχνολογία Λογισμικού – (Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Κακαρόντζας).

7. Συστήματα Αυτοδιάγνωσης και Τηλεμετρίας για Οχήματα, Αντικειμενοστραφής Μοντελοποίηση Σύνθετων Φυσικών Συστημάτων – (Αναπληρωτής Καθηγητής Ονούφριος Χαραλάμπους).

8. Τεχνολογίες Επικοινωνιών σε Δίκτυα Ομίχλης και Διαδικτύου των Πραγμάτων, Βέλτιστη Επικοινωνία και Δρομολόγηση σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων – (Επίκουρος Καθηγητής Απόστολος Ξενάκης).

9. Τεχνολογίες Επικοινωνίας Αυτοκινούμενων Οχημάτων (V2V Communication Technologies), Τεχνολογίες Κωδικοποίησης –Αποκωδικοποίησης Καναλιού για Συστήματα 5ηςΓενιάς και Μελλοντικών Γενεών Κινητών Επικοινωνιών (Channel Coding –Decoding Technologies for 5G and Beyond) – (Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαϊκάλης).

Δικαιολογητικά

Για τη δήλωση ενδιαφέροντος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο ΤΨΣ απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Αίτηση, στην οποία αναγράφεται:

  • α) ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής,
  • β) το γνωστικό πεδίο (από τα παραπάνω) με το οποίο η διατριβή έχει συνάφεια,
  • γ) η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (η οποία μπορεί να είναι, εκτός από την Ελληνική, η Αγγλική), καθώς
  • δ) ο προτεινόμενος, από τα Μέλη ΔΕΠ του ΤΨΣ ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, μεταξύ Μελών ΔΕΠβαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής, όπου αναπτύσσεται η πρόταση εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής με πληρότητα, περιλαμβανομένου ενός σχεδίου περιεχομένων της διδακτορικής διατριβής, λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα (state-of-the-art) και αιτιολογώντας αφενός, τα πρωτότυπα στοιχεία της προτεινόμενης έρευνας και αφετέρου τη δυνατότητα και καταλληλόλητα υλοποίησής της στο ΤΨΣ.

4. Πτυχίο ή δίπλωμα, με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι.της αλλοδαπής.

5. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 και με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον έχει αποκτηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

6. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2.

Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ένα αρχείο συμπίεσης που να περιλαμβάνει τα σχετικά αρχεία σε μορφή pdf) συνημμένα σε email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος έως την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (κα Κωνσταντία Αστάρα, τηλ.2410-684574).

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Δέκα θέσεις υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες από τη ΔΕΚΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
Θέση υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Πατρών: Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση