Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ο αριθμός των Τμημάτων Ένταξης ανά τύπο σχολείου στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνολικός αριθμός Τμημάτων Ένταξης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 

ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΕΝΑ Τ.Ε.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 496
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 2.440
ΣΥΝΟΛΟ 2.936

Συνολικός αριθμός Τμημάτων Ένταξης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΕΝΑ Τ.Ε.
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 634
ΛΥΚΕΙΑ 27
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 7
ΣΥΝΟΛΟ 678
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση