Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τμήματα Ενταξης: Πρόταση για 7 νέα, σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία της Καλαμάτας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τμήματα Ενταξης: Πρόταση ίδρυσης 7 νέων σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία, απέστειλε προς το Δήμο Καλαμάτας η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας. 

Πρόταση για 7 νέα Τμήματα Ενταξης σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Πρόταση ίδρυσης 7 νέων Τμημάτων  Ενταξης σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία, απέστειλε προς το Δήμο Καλαμάτας η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας.

Τα νέα Τμήματα θα προστεθούν στα 12 ήδη λειτουργούντα στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας, 9 σε Δημοτικά και 3 σε Νηπιαγωγεία.

Τα προτεινόμενα προς ίδρυση Τμήματα Ένταξης θα εδρεύουν στις εξής σχολικές μονάδες:

1. Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών
2. 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας (ίδρυση 2ου Τμήματος)
3. Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Βέργας
4. Νηπιαγωγείο Λαιΐκων
5. 7ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
6. 14ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας
7. 19ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας.

Το θέμα θα εισαχθεί προς γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σημειώνεται πως σε Τμήμα Ένταξης φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ορισμένες μόνο ώρες την εβδομάδα και εντός του σχολικού πλαισίου. Κατά πλειονότητα, φοιτούν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και χαμηλή σχολική επίδοση. Η εκπαίδευση στο Τμήμα Ένταξης διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

Δήμος Καλαμάτας

Δείτε επίσης

Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση