Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τμήμα Κοινωνιολογίας Κρήτης: Ψήφισμα Διαμαρτυρίας για τον κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τμήμα Κοινωνιολογίας Κρήτης: Ψήφισμα Διαμαρτυρίας για την ανάθεση μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών σε πτυχιούχους άλλων επιστημονικών κλάδων.

Τμήμα Κοινωνιολογίας Κρήτης

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας εξέδωσε το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το Ψήφισμα υπογράφει ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Γιάννης Ζαϊμάκης και έχει να κάνει με την ανάθεση μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών σε πτυχιούχους άλλων επιστημονικών κλάδων με αποτέλεσμα, αφενός οι απόφοιτοι Τμημάτων Κοινωνιολογίας να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση για τη διεκδίκηση θέσεων σε οποιαδήποτε δομή εκπαίδευσης γενική ή ειδική, αφετέρου πλήττονται βασικά τους επαγγελματικά δικαιώματα.

Δείτε το Ψήφισμα Διαμαρτυρίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης – Σχολή Κοινωνικών Επιστημών  – Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι ο λ ο γ ί α ς

University of Crete

School of social Sciences

D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y

Ρέθυμνο, 28 Δεκεμβρίου 2019

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας

 Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης εκφράζει την ανησυχία του για την αναιτιολόγητη ανάθεση μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών σε πτυχιούχους άλλων επιστημονικών κλάδων και στην αδικία που υφίστανται οι αναπληρωτές καθηγητές του κλάδου ΠΕ 78 (Κοινωνικών Επιστημών-πρώην ΠΕ 10 του νόμου 1566/1985) της Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνουμε πως βάσει του νόμου 3794/2009 οι απόφοιτοι του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ 78 και να διδάξουν μαθήματα των κοινωνικών επιστημών και του κλάδου της Κοινωνιολογίας (ένα από τα οποία εξετάζεται σε πανελλαδικό επίπεδο) που δεν έχουν άμεση συνάφεια με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών τους.

Όπως διαπιστώθηκε από την ανακοίνωση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ οι πτυχιούχοι Κοινωνιολογίας βρέθηκαν να υστερούν σε μόρια από τους απόφοιτους του συγκεκριμένου τμήματος του ΠΑΜΑΚ οι οποίοι, εκτός από τον κλάδο ΠΕ 78 έχουν ενταχθεί και στους κλάδους ΠΕ 71 (Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής) και ΠΕ 72 (Εκπαιδευτές Ενηλίκων), συγκεντρώνοντας σχετική προϋπηρεσία, αφού ο νόμος 4589/2019 τους έδωσε τη δυνατότητα μεταφοράς προϋπηρεσίας από κλάδο σε κλάδο.

Ως αποτέλεσμα οι απόφοιτοι Τμημάτων Κοινωνιολογίας βρίσκονται σε μειονεκτική θέση για τη διεκδίκηση θέσεων σε οποιαδήποτε δομή εκπαίδευσης γενική ή ειδική – και πλήττονται βασικά τους επαγγελματικά δικαιώματα.

Τέτοιες πρακτικές συντελούν στην απαξίωση των πανεπιστημιακών πτυχίων συγκεκριμένων τμημάτων, υποβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας αφού οι μαθητές της Β/θμιας Εκπαίδευσης διδάσκονται μαθήματα από καθηγητές χωρίς την απαιτούμενη επιστημονική εμβάθυνση και ενισχύουν, ανώφελες, εντάσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω θεωρούμε σημαντικό να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση του ζητήματος.

Ο πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Γιάννης Ζαϊμάκης

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 741 00 Ρέθυμνο

Τηλ.:28310 77465-6 Fax:28310 77467

Gallos Campus, 741 00 Rethymno, Crete, Greece Tel.: +30 28310 77465-6 Fax:+30 2831077467

Email: regist@social.soc.uoc.gr   http://www.soc.uoc.gr/social

 Δείτε σχετικά

ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών: Για ποιο λόγο δεν δίδεται λύση στο μείζον θέμα του κλάδου;
Μετάλλαξη δασκάλου σε Κοινωνιολόγο: «Οταν το όνομα σου δίνει και τη χάρη»
Παρέμβαση ΟΛΜΕ για τους ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών
ΣΑΚΕΑ: «Εξαφάνιση» του κλάδου ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών από την Ειδική και Γενική Δευτεροβάθμια
Φοιτητές Κοινωνιολογίας: Απόφοιτοι ΠΑΜΑΚ βαφτίζονται Κοινωνιολόγοι
Β ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής: Αρση της αδικίας για τους ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών

Πριν φύγετε

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής: Για υποβολή δικαιολογητικών για 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019
Προκηρύξεις διορισμών και στοιχεία προσλήψεων αναπληρωτών: Ενημερωτικό Ν. Κορδή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση