Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τμήματα Ενταξης Νηπιαγωγείων: Το ΦΕΚ με την ίδρυση νέων 47 σε δημόσια Νηπιαγωγεία τυπικής εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τμήματα Ενταξης Νηπιαγωγείων: Το ΦΕΚ με την ίδρυση νέων 47 σε δημόσια Νηπιαγωγεία τυπικής εκπαίδευσης – ΚΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κου Θ. Σκυλακάκη και της Υφυπουργού Παιδείας  και Θρησκευμάτων κας Ζ. Μακρή. 

Τμήματα Ενταξης Νηπιαγωγείων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2960/4-5-2023 η υπ. αριθμ. πρωτ. 47080/Δ3 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κου Θ. Σκυλακάκη και της Υφυπουργού Παιδείας  και Θρησκευμάτων κας Ζ. Μακρή με ιδρύσεις Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσια Νηπιαγωγεία τυπικής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ τα δημόσια Νηπιαγωγεία τυπικής εκπαίδευσης στα οποία ιδρύονται Τμήματα Ενταξης ανέρχονται στον αριθμό σαράντα επτά (47) και για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη οι αυξημένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών όπως πιστοποιούνται από τα ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ..

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 2960/4-5-2023

________________________________

Από την απόφαση αυτή προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

α) Επί του προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού: Ετήσια δαπάνη ύψους 54.432,99€ περίπου από την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας των προς ίδρυση και προαγωγή σχολικών μονάδων. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τους ΚΑΠ των οικείων Ο.Τ.Α.

β) Επί του προϋπολογισμού της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ»: Σύμφωνα με το υπό στοιχεία Λ.Δ1/3181/02-03-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Λειτουργίας της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», ο εξοπλισμός των νεοϊδρυθέντων Τμημάτων Ένταξης θα καλυφθεί από τα αποθέματα εξοπλιστικών ειδών, εφόσον υπάρχουν στις αποθήκες της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και από τυχόν νέες προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγραμματισμού της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη που αφορά στο βασικό εξοπλισμό για τη λειτουργία των σαράντα επτά (47) προτεινόμενων προς ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε Νηπιαγωγεία ανέρχεται στις 135.359,96€. Για την προμήθεια εξοπλιστικών ειδών για σχολεία της Επικράτειας υπάρχει διαθέσιμη πίστωση ύψους 6.218.600,00€ στα όρια του οποίου η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» διενεργεί δημόσιους διαγωνισμούς για την προμήθεια εξοπλισμού σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δείτε σχετικά

Ιδρυση 49 Τμημάτων Ενταξης σε Δημοτικά σχολεία | ΦΕΚ 

Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε δημόσιες σχολικές μονάδες τυπικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης 

Δείτε επίσης

Περιοχές διορισμού εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας 2023-Γεωγραφική κατανομή περιοχών | Πίνακες 

Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων: Προτεραιότητα σε εκπαιδευτικές μονάδες | ΦΕΚ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση