Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τμήματα ένταξης-Οργανικές ΠΕ04: Δεν έχει απαντηθεί Επερώτηση για “αδικία στον υπολογισμό των οργανικών θέσεων ΕΑΕ”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τμήματα ένταξης-Οργανικές ΠΕ04: Δεν έχει απαντηθεί Επερώτηση για “αδικία στον υπολογισμό των οργανικών θέσεων ΕΑΕ”, της Βουλευτή του ΜέΡΑ25 κας Μαρίας Απαντζίδη.

Τμήματα ένταξης-Οργανικές ΠΕ04

Χωρίς απάντηση παραμένει η από 04/10/2022 κατατεθείσα Ερώτηση στη Βουλή, στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, της Βουλευτή του ΜέΡΑ25 κας Μαρίας Απαντζίδη, με θέμα “Αδικία στον υπολογισμό των οργανικών θέσεων ΕΑΕ για την ειδικότητα ΠΕ04 στα Τμήματα Ενταξης της Β/θμιας Εκπ/σης”.

Η Βουλευτής αναφέρεται σε αδικία που παρατηρείται για τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ της ειδικότητας ΠΕ04, μιας και τα όρια των 300 μαθητών και των 15 γνωματεύσεων που θέτει σχετική ρύθμιση έχουν ως αποτέλεσμα τη σύσταση πολύ λίγων οργανικών θέσεων για όλο τον ΠΕ04 αναλογικά με τις συνολικές ώρες Α ανάθεσης όλου του ΠΕ04 (και σαφώς πολύ λίγες οργανικές θέσεις για κάθε ειδικότητα του ΠΕ04 αναλογικά με τις ώρες Α ανάθεσης της κάθε ειδικότητας) και ρωτά το ΥΠΑΙΘ αναφορικά με το τι προτίθεται να κάνει για να αρθεί αυτή η αδικία.

Ακολουθεί η Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Αδικία στον υπολογισμό των οργανικών θέσεων ΕΑΕ για την ειδικότητα ΠΕ04 στα τμήματα ένταξης της Ββάθμιας Εκπ/σης

Η κατανομή των οργανικών θέσεων στα Τμήματα Ένταξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση γίνεται βάσει της ακόλουθης ρύθμισης( Ν. 4638/2019 , άρθρο 28. Παρ.1) «Στα Τμήματα Ενταξης των σχολικών µονάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης οι µαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 µε εξειδίκευση στην ΕΑΕ.

Στα ΤΕ των σχολικών µονάδων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως τριακόσιοι (300) µαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02( Φιλόλογοι) και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03( Μαθηματικοί), ενώ στα ΤΕ των σχολικών µονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από 300 μαθητές εκ των οποίων τουλάχιστον 15 με διαγνωσμένη [Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δηµόσιο Νοσοκοµείο] αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τοποθετούνται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04 (Φυσικοί).

Για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 η τοποθέτηση, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γίνεται σε ποσοστό 42% για την ειδικότητα ΠΕ04.01, 20% για κάθε µία από τις ειδικότητες ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04 και 18% για την ειδικότητα ΠΕ04.05. Ο αριθµός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτει σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, ισοδυναµεί µε αριθµό οργανικών θέσεων.»

Τα όρια των 300 μαθητών και των 15 γνωματεύσεων που θέτει η παραπάνω ρύθμιση έχουν ως αποτέλεσμα τη σύσταση πολύ λίγων οργανικών θέσεων για όλο τον ΠΕ04 αναλογικά με τις συνολικές ώρες Α ανάθεσης όλου του ΠΕ04 (και σαφώς πολύ λίγες οργανικές θέσεις για κάθε ειδικότητα του ΠΕ04 αναλογικά με τις ώρες Α ανάθεσης της κάθε ειδικότητας). Να σημειωθεί ότι τα περισσότερα Τμήματα Ένταξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι σε γυμνάσια και ελάχιστα γυμνάσια έχουν πάνω από 300 μαθητές, αλλά ακόμα και αν έχουν μπορεί μην πληρούν την προϋπόθεση των 15 μαθητών με σύσταση για φοίτηση σε Τμήμα Ένταξης.

Η εν λόγω ρύθμιση δημιουργεί το εξής παράδοξο: Τμήμα Ένταξης σχολείου στο οποίο φοιτούν 350 μαθητές εκ των οποίων 15 έχουν γνωμάτευση έχει οργανική θέση ΠΕ04, ενώ Τμήμα Ένταξης σχολείου στο οποίο φοιτούν 200 μαθητές εκ των οποίων 25 έχουν γνωμάτευση ΔΕΝ έχει οργανική θέση ΠΕ04.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η υπουργός:

Γνωρίζετε την αδικία που παρατηρείται για τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ της ειδικότητας ΠΕ04; Τι προτίθεστε να κάνετε για να αρθεί αυτή η αδικία;

Δείτε επίσης

Αποκλεισμός ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών από 3 προγράμματα εκπαίδευσης: Η Απάντηση του ΥΠΑΙΘ στη Βουλή 

Συρίγος-Τμήματα Ενταξης: Στο Υπουργείο Οικονομικών τα σχέδια των Κ.Υ.Α-Τι έγινε έως σήμερα 

Διαδικτυακές επιμορφώσεις ΠΔΕ Αττικής: Το επιμορφωτικό υλικό των 38 εκδηλώσεων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση