Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τοπικές Προσκλήσεις ΠΔΕ Θεσσαλίας και Πελοποννήσου: Αξιολογικοί Πίνακες και προσλήψεις Σχολικών Νοσηλευτών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τοπικές Προσκλήσεις ΠΔΕ Θεσσαλίας και Πελοποννήσου: Αξιολογικοί Πίνακες και προσλήψεις Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ25 σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τοπικές Προσκλήσεις ΠΔΕ

Δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια οι Αξιολογικοί Πίνακες κατάταξης Σχολικών Νοσηλευτών-ΠΕ25 των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Θεσσαλίας και Πελοποννήσου, στα πλαίσια Τοπικής Πρόσκλησης για προσλήψεις αναπληρωτών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης

δημοσιεύθηκαν και προσλήψεις Σχολικών Νοσηλευτών-ΠΕ25 από τον Αξιολογικό Πίνακα Κατάταξης μέσω Τοπικής Πρόσκλησης της ΠΔΕ Πελοποννήσου.

________________

Δείτε τους Αξιολογικούς Πίνακες των ΠΔΕ Θεσσαλίας και Πελοποννήσου

Κύρωση αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου – ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών – Τοπική Πρόσκληση – σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για το διδακτικό έτος 2021-2022

Δείτε τον Αξιολογικό Πίνακα  όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια ΕΔΩ

Κύρωση αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου – ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών – Τοπική Πρόσκληση – σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου για το διδακτικό έτος 2021-2022

Δείτε τον Αξιολογικό Πίνακα  όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια ΕΔΩ

________________

Δείτε τις προσλήψεις Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ25 της ΠΔΕ Πελοποννήσου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5131504, ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε την Απόφαση με τις προσλήψεις όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια ΕΔΩ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ – ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5131503, ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε την Απόφαση με την πρόσληψη όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια ΕΔΩ

Δείτε σχετικά
Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση