Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τοπικές Προσκλήσεις: Προσλήψεις και Πίνακες από ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας-Δυτικής Ελλάδας-Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τοπικές Προσκλήσεις: Προσλήψεις και Πίνακες από ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας-Δυτικής Ελλάδας-Κρήτης όπως δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια.

Δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια ο Αξιολογικός Πίνακας κατάταξης Σχολικών Νοσηλευτών-ΠΕ25 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Κρήτης,  στα πλαίσια Τοπικής Πρόσκλησης για προσλήψεις αναπληρωτών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης

δημοσιεύθηκαν και προσλήψεις Σχολικών Νοσηλευτών-ΠΕ25 και ΕΒΠ από τους Αξιολογικούς Πίνακες Κατάταξης μέσω Τοπικής Πρόσκλησης των ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας.

________________

Αναλυτικά
ΠΔΕ Κρήτης

Κύρωση οριστικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 – Σχολικών νοσηλευτών του σχολικού έτους 2021-2022 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης στο πλαίσιο Τοπικής Πρόσκλησης

Δείτε τον Πίνακα  όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια ΕΔΩ

________________

ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) – Τοπική Πρόσκληση – για το διδακτικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5131503, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014- 2020

Δείτε τα ονόματα όπως δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια ΕΔΩ

ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών-Τοπική Πρόσκληση- για το διδακτικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131504, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε τα ονόματα όπως δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια ΕΔΩ

Δείτε σχετικά
Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση