Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τοπική Πρόσκληση-ΠΔΕ Αττικής: Για κάλυψη θέσεων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τοπική Πρόσκληση-ΠΔΕ Αττικής: Για κάλυψη θέσεων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Τοπική Πρόσκληση-ΠΔΕ Αττικής

Την Τοπική Πρόσκληση για αιτήσεις ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εξέδωσε η ΠΔΕ Αττικής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 25 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη έως και 31 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα.

_____________

Η Ανακοίνωση της ΠΔΕ Αττικής

Πρόσκληση υποψηφίων για κάλυψη θέσεων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Η ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί

τους υποψήφιους/ες των κλάδων ΔΕ01-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της Φ41.1/814/24-1-2022 Πρόσκλησης, να αποστείλουν την ειδική έντυπη αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά περιγράφονται στην ανωτέρω σχετική, από 25 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη έως και 31 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eidikiagogi@sch.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ειρήνη Καλλιγιαννάκη 2144068429 Σοφία Κρεμιώτη 2144068430

Συνημμένα

Τοπική Πρόσκληση ΠΔΕ Αττικής

Αίτηση για Τοπική Πρόσκληση 

Δείτε τα κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ

Προσκλήσεις πρόσληψης ΕΒΠ-ΠΕ25

Υπενθυμίζουμε πως με έγγραφό του  – υπ. αριθμ. 6961/Ε4/20-1-2022 –  ο Γ.Γ ΥΠΑΙΘ κος Α. Κόπτσης ενημέρωσε τις ΠΔΕ της χώρας για τη διαδικασία έκδοσης τοπικής πρόσκλησης μελών ΕΕΠ Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ25 & ΕΒΠ, παραθέτοντας Πίνακα με τις προς διάθεση σε ΣΜΕΑΕ και στην Παράλληλη Στήριξη σχετικές πιστώσεις ανά ΠΔΕ.

Τις κάλεσε δε να προβούν στην έκδοση σχετικής τοπικής πρόσκλησης υποψηφίων μελών ΕΒΠ και Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ25.

Δείτε σχετικά
Δείτε επίσης
Πριν φύγετε
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση