Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τοποθετήσεις 238 εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά 2023-24

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τοποθετήσεις 238 εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024.

Τοποθετήσεις 238 εκπαιδευτικών

Δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των διακοσίων τριάντα οκτώ (238) εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024.

Την Απόφαση υπ. αριθμ. πρωτ. 97173/E2/5-9-2023 υπογράφει η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Μαρία Δόκου και ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων για την έκδοσή της:

  1. Tα αποσπάσματα των υπ΄ αριθμ. 14/28-08-2023 και 15/31-08-2023 Πράξεων της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), που διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία με το υπ΄αριθμ. 4868/Δ6/31-8-2023 ΥΣ του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων: «Διαβίβαση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τοποθέτηση με μονοετή θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) το σχολικό έτος 2023-24»
  2. Οι κυρωμένοι από την Δ.Ε.Π.Π.Σ. τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης.
  3. Οι δηλωθείσες προτιμήσεις των αιτούντων εκπαιδευτικών.

Αναλυτικά η Απόφαση με τα ονόματα 

Μαρούσι, 05-09-2023

Αρ.Πρωτ. 97173/E2

Θέμα: «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τοποθετούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις αντίστοιχες κενές θέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024 με μονοετή θητεία, ήτοι από 01-09-2023 μέχρι 31-08-2024, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους:

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση με τα ονόματα ΕΔΩ

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Δείτε επίσης

Διευθυντές για έναρξη νέας σχολικής χρονιάς: Αναγκαία η μετατροπή του σχολείου από γνωσιοκεντρικό σε ανθρωποκεντρικό 

Λειτουργία Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων 2023-24: Αναλυτική ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας 

Λειτουργία Δημοτικών 2023-24: Ολη η νομοθεσία για την οργάνωση του σχολείου και το εκπ/κό έργο 

Λειτουργία Νηπιαγωγείων 2023-24: Ολη η νομοθεσία για την οργάνωση του σχολείου και το εκπ/κό έργο 

Οι Οδηγοί των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ με κατευθύνσεις-Υποδείγματα Συμβάσεων-Δελτίο Απογραφής αναπληρωτή-Λογότυπα κ.α. 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση