Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τοποθετήσεις αναπληρωτών: Επιστολή εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑμεΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τοποθετήσεις αναπληρωτών: Επιστολή εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑμεΑ, προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με τη νέα απόφαση ρύθμισης θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΕΠ,ΕΒΠ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ME ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Από:

Εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ ΑμεΑ

Υπηρεσία:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Με θλίψη διαπιστώσαμε πως με το ΦΕΚ B 3344 – 10.08.2020 η υπ. αριθμ. 104627/ΓΔ5 υπουργική σας  απόφαση καταργεί όλα τα κοινωνικά κριτήρια που αφορούσαν την τοποθέτηση των αναπληρωτών στα σχολεία, χωρίς να εξαιρεί ούτε τους εκπαιδευτικούς με  σκλήρυνση κατά πλάκας και μεσογειακή αναιμία, οι οποίοι είχαν προτεραιότητα στην τοποθέτηση όπως επίσης καταργεί και την προτεραιότητα στην τοποθέτηση που είχαν οι γονείς με ανάπηρο τέκνο.

Λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι παραπάνω κατηγορίες εκπαιδευτικών, ο νομοθέτης τους είχε προστατεύσει ώστε να μην τοποθετούνται σε απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα μέρη σύμφωνα με την παρακάτω νομοθεσία:

Η προτεραιότητα στην τοποθέτηση τους διέποταν από την παρακάτω νομοθεσία: παρ. 3 του άρθρου 8 της αριθμ. 35557/09-04-2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 465Β΄)

«Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», ορίζεται ότι:

«Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής διορισμού προσλαμβανομένων για την τοποθέτηση τους στα λειτουργικά κενά. […] Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία της διεύθυνσης εκπαίδευσης των προερχομένων από τον πίνακα Β προτιμώνται κατά σειρά:

α) οι γονείς τεσσάρων παιδιών, που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,
β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία,
γ) οι γονείς με τρία ή δύο ή ένα παιδί,
δ) οι έγγαμοι χωρίς παιδιά και
ε) οι έχοντες τα περισσότερα μόρια.

Μεταξύ των ανηκόντων στην ίδια κατηγορία, που προέρχονται από τον πίνακα Β’ προτιμώνται οι έχοντες και εντοπιότητα»

Επίσης, στο άρθρο 12 παρ. 3 της ως άνω ρυθμιστικής Y.A. ορίζεται ότι:

«Για την εγγραφή υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών στον πίνακα Γ και την κύρωση αυτού, καθώς και την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών από τον πίνακα αυτόν και τις κυρώσεις για τους προσλαμβανόμενους και μη προσερχόμενους για ανάληψη υπηρεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης, που προβλέπονται για τους υποψηφίους του πίνακα Β΄».

Επισημαίνεται ότι,

ως πίνακες Β, για κάθε κλάδο, νοούνται οι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 3255/2004 και παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

Ακόμα, ως πίνακες Γ (Ενιαίοι πίνακες με μηδενική προϋπηρεσία), ανά κλάδο και ειδικότητα, νοούνται οι πίνακες που συντάσσονται με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, στις οποίες ορίζεται ότι:

«Στην εξαιρετική περίπτωση της εξάντλησης ενός ή περισσότερων πινάκων της παραγράφου 2 συντάσσονται αντιστοίχως πίνακες με σειρά κατάταξης βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου και, εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνονται υπόψη διαδοχικά ο βαθμός του πτυχίου […]».

Τοποθετήσεις αναπληρωτών
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

(i) Στην περίπτωση (β) εμπίπτουν και οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία [άρθρο 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ258 Α΄)].

(ii) Στο άρθρο 1 παρ.8 του ν. 3194/2003 ορίζεται ότι: «Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αμέσως μετά τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μεταθέσεων-αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών».

Νόμος  4403/ΦΕΚ Α 125/07.07.2016

«Αρθρο52 Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) ανάπηρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο Ν. 3848/2010 (Α’71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους».

Εσείς αδιαφορώντας γι’ όλη την παραπάνω νομοθεσία και ακούγοντας κάποιες στρεβλές απόψεις περί διπλομοριοδότησης σύμφωνα με το νόμο Γαβρόγλου 4589/2019 όπου μοριοδοτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία και οι γονείς με ανάπηρο τέκνο, εν μια νυκτί καταργήσατε τις παραπάνω ευεργετικές διατάξεις.

Δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τι σχέση έχει η μοριοδότηση στον πίνακα κατάταξης, κάτι που άλλωστε ποτέ δεν ζητήσαμε καθώς η αναπηρία δεν είναι προσόν αλλά μια κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί ο καθένας, με την προτεραιότητα στην τοποθέτηση !

Το υπουργείο Παιδείας

αντί να ανοίξει την ομπρέλα του σε περισσότερες κατηγορίες παθήσεων όπως χρόνια τώρα αιτείται η ΕΣΑΜΕΑ, (άλλωστε έχουμε θίξει και εμείς σε προηγούμενη επιστολή αναφορικά με την επιστροφή του ποσοστού αναπηρίας 67% άνευ παθήσεως και όχι της φωτογραφικής τμηματικής αντιμετώπισης της αναπηρίας), αντιθέτως καταργεί και τις μοναδικές δύο(!) οι οποίες είχαν προτεραιότητα στην τοποθέτηση.

Μετά την κατάργηση των παραπάνω διατάξεων με ποιον τρόπον θα εξασφαλιστεί ότι ένας εκπαιδευτικός με μεσογειακή αναιμία δεν θα τοποθετηθεί σ’ ένα απομακρυσμένο μέρος αλλά αντιθέτως θα τοποθετηθεί σ’ ένα προσβάσιμο μέρος που θα μπορεί να πηγαίνει για τις τακτικές του μεταγγίσεις;

Το Υπουργείο Παιδείας, ένα υπουργείο το οποίο θα πρέπει να δείχνει με έμπρακτο τρόπο την αλληλεγγύη στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες εκπαιδευτικών και να μην τις αγνοεί επιδεικτικά και συστηματικά,με ποιόν τρόπο ακριβώς θα προστατεύσει τις ομάδες αυτές;

Τοποθετήσεις αναπληρωτών
Τέλος κυρία Υπουργέ

θεωρούμε ότι πλέον το «τρένο» της πολιτικής σας και των νομοθετημάτων σας έχει εκτροχιαστεί πλήρως από τις «ράγες» της ορθής κοινωνικής πολιτικής.

Η ιστορία κύρια Υπουργέ εάν ποτέ θελήσετε να ακούσετε την «πραγματική αλήθεια» μας χτυπά αλύπητα από το 2014 με την κατάργηση του Πίνακα Α (το τελευταίο, αληθινό ευεργέτημα για τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία).

Από εκεί και έπειτα ενώ όλος ο κόσμος εξελίσσεται, προοδεύει, καταργεί τις προκαταλήψεις και τον φόβο  για το διαφορετικό, συμπεριλαμβάνει στο κοινωνικό γίγνεσθαι την αναπηρία γιατί κυρία Υπουργέ να φτάνουμε στο σημείο να επηρεαζόμαστε από παραφιλολογίες και ψευδείς αναφορές οι οποίες το μόνο που κάνουν είναι να τροφοδοτούν τον κοινωνικό αυτοματισμό ;

Γιατί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όπου μια ομάδα εκπαιδευτικών να στέλνει κραυγή απελπισίας για το αυτονόητο, την συμπερίληψη !

Βαδίζετε σε σκοτεινά και επικίνδυνα μονοπάτια τα οποία είναι συνδεδεμένα χαλεπούς καιρούς και όχι με την εποχή στην οποία βαδίζουμε !

Παρακαλούμε

να ανοίξετε έναν ουσιαστικό και συστηματικό διάλογο μαζί μας ώστε να έχουμε την ευκαιρία να σας εκθέσουμε αναλυτικά τη σωρεία των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Σας καλούμε για άλλη μια φορά για μια συνάντηση εκ του συνήγες.

Με εκτίμηση

Εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ ΑμεΑ

Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Επιστολή Εκπαιδευτικών Γονέων Τέκνων με Αναπηρία σχετικά με τις τοποθετήσεις με τη σειρά του Πίνακα
Εκπαιδευτικοί-ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑμεΑ: Ελλιπής μέριμνα για τους νεοδιοριζόμενους για μετάθεση ή απόσπαση | Επιστολή
Εκπαιδευτικοί ΑμεΑ: Σύστημα διορισμών και κυρώσεις πλήττουν τους υποψήφιους

Πριν φύγετε

Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση