Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τοποθέτηση 5 Συμβούλων Εκπαίδευσης σε Αττική, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τοποθέτηση 5 Συμβούλων Εκπαίδευσης σε Αττική, Θεσσαλίας και Δυτική Ελλάδα – Του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.) – Υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2023 – Απόφαση.

Τοποθέτηση 5 Συμβούλων Εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. πρωτ. Φ.351.1/340/114856/Ε3/13-10-2023 Απόφαση τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης, του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.), των Περιφερειακών Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.

Οι τοποθετούμενοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2023.

Αναλυτικά

Τοποθετούνται στις κάτωθι θέσεις Συμβούλου Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί, ως εξής:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – Β’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
ΠΔΕ  

 

Σύμβ Εκπ/σης  

Κλάδος

 

ΤΟΠΟΘ

ΑΤΤΙ

ΚΗΣ

  ΜΠΕ

ΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑ

ΓΙΩΤΗΣ

ΠΛΗΡΟ

ΦΟΡΙ

ΚΗΣ (ΠΕ86)

2Η ΘΕΣΗ Σ.Ε.

ΠΛΗΡΟ

ΦΟΡΙΚΗΣ Α΄

ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙ

ΚΗΣ

  ΧΑΡΙ

ΛΑΟΥ

ΝΕΟ

ΦΥΤΟΣ

ΦΙΛΟ

ΛΟΓΩΝ (ΠΕ02)

2Η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟ

ΛΟΓΩΝ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΤΤΙ

ΚΗΣ

  ΚΟΡΑ

ΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙ

ΚΗΣ ΑΓΩ

ΓΗΣ (ΠΕ11)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΘΕΣΣΑ

ΛΙΑΣ

  ΔΙΑΚΟΥ

ΜΗΣ ΕΥΑ

ΓΓΕΛΟΣ

ΦΥΣΙ

ΚΩΝ

ΕΠΙ

ΣΤΗ

ΜΩΝ (ΠΕ04)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗ

ΜΩΝ ΜΑΓΝΗ

ΣΙΑΣ

ΔΥΤΙΚ ΕΛΛΑ

ΔΑΣ

  ΑΝΔΡΟΥ

ΤΣΟΠΟΥ

ΛΟΣ ΠΑΝΑ

ΓΙΩΤΗΣ

ΦΥΣΙ

ΚΗΣ ΑΓΩ

ΓΗΣ (ΠΕ11)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ.351.1/184/40985/Ε3/6-4-2023 (ΑΔΑ: 9ΟΚΡ46ΜΤΛΗ-ΒΣΘ) απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Α΄ και Β΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)» καθώς και οι υπό στοιχεία Φ.351.1/219/53310/Ε3/12-5-2023 (ΑΔΑ: ΨΟΤΞ46ΜΤΛΗ-ΝΘΑ), Φ.351.1/227/57932/Ε3/25-5-2023 (ΑΔΑ: 9ΖΠ546ΜΤΛΗ-ΣΜΝ) και Φ.351.1/279/72924/Ε3/3-7-2023 (ΑΔΑ: 9ΕΖΔ46ΝΚΠΔ-ΥΣΦ) τροποποιητικές αποφάσεις αυτής.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης τοποθετούνται με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2027.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Συμβούλους Εκπαίδευσης.

Οι τοποθετούμενοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2023.

 Στελέχη της εκπαίδευσης που τοποθετούνται σε θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης, θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από κάθε άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν.

Δείτε επίσης

Οδηγίες για Τάξεις Υποδοχής-Β Φάση 2023: Ιδρυση και λειτουργία ΤΥ ΖΕΠ σε Δημοτικά σχολεία 

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Δράσεις στα σχολεία από Τρίτη 10 έως Παρασκευή 20.10.2023 

Καταχώριση στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ και ΑΣΕΠ: Βελτιώσεις και αυτοματοποίηση διαδικασιών προανήγγειλε η Υφ. Παιδείας 

Ηλεκτρονικά αντίγραφα τίτλων σπουδών 17 Πανεπιστημίων μέσω του gov.gr-Από σήμερα και οι 72.000 του ΕΑΠ 

 Εξετάσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Aνοίγει το θέμα του εκσυγχρονισμού τους

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση