Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τοποθέτηση Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τοποθέτηση Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Απόφαση τοποθέτησης στη θέση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου του κου Φουντουλάκη Αντωνίου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86, με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2026.

Τοποθέτηση Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με την υπ. αριθμ.πρωτ. Φ.353.1/45/108156/Ε3/28-9-2023 Απόφαση τοποθετείται στη θέση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου ο κος Φουντουλάκη Αντώνιος, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86, με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2026.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 28 – 9 – 2023

Αρ. Πρωτ.: Βαθμός Προτερ : Φ.353.1/45/108156/Ε3

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:…

——-

12. την υπ. αριθμ. 38/26-9-2023 πράξη του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, με την οποία διατυπώθηκε η σχετική πρόταση τοποθέτησης.

13. τις αιτήσεις – δηλώσεις των υποψηφίων.

14. την ανάγκη πλήρωσης κενωθείσας θέσης Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία προέκυψε μετά την απαλλαγή από τα καθήκοντα υπηρετούντα Διευθυντή Εκπαίδευσης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τοποθετούμε στη θέση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου τον Φουντουλάκη Αντώνιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 με Α.Μ.187803, με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2026.

Ο τοποθετούμενος, για όσο διάστημα ασκεί τα καθήκοντά του, λαμβάνει το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους κατά τα οριζόμενα στην περ. γ) του άρθρου 46 του ν. 4823/2021.

Ο τοποθετούμενος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία μέχρι την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023.

Στελέχη της εκπαίδευσης που τοποθετούνται σε θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης, θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από κάθε θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν.

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Δείτε επίσης

Κατανομή στις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και ΕΕΠ της επιστημονικής ευθύνης των ΚΕΔΑΣΥ 

Συνάντηση ΟΛΜΕ με ΙΕΠ: Τι απάντησε ο Πρόεδρος Σ. Δουκάκης στα ζητήματα που έθεσε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

 Κασσελάκης-Μιχαηλίδου: Δεν ήταν τόσο ανέφελη τελικά η κοινή παρουσία τους στo ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση