Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τρεις θέσεις μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τρεις θέσεις μελών ΔΕΠ: Για το Τμήμα Ψυχολογίας, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τρεις θέσεις μελών ΔΕΠ

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
1. Τμήμα Ψυχολογίας

Αριθμός προκήρυξης: 10671/23-09-2020, ΦΕΚ 1572/06-10-2020, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: ΩΘΜΩ469Β7Γ-4ΓΩ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 18319

– Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Συμβουλευτική Ψυχολογία».

2. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Αριθμός προκήρυξης: 10670/23-09-2020, ΦΕΚ 1572/06-10-2020, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 6ΛΟ6469Β7Γ-ΛΞΜ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 18320

– Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική».

Σχολή Επιστημών Αγωγής
3. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

Αριθμός προκήρυξης: 10672/23-09-2020, ΦΕΚ 1572/06-10-2020, τ. Γ’ ,

ΑΔΑ: 6Χ3Θ469Β7Γ-ΓΣΖ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 18318

– Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Εκπαιδευτικών Θεσμών και των Παιδαγωγικών Ιδεών».

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 16 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.

Δικαιολογητικά

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:

1) Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας).

2) Βιογραφικό σημείωμα.

3) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

4) Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

6) Κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο κρίνει αναγκαίο ο κάθε υποψήφιος.

Περαιτέρω πληροφορίες

  • Τμήμα Ψυχολογίας (τηλ: 28310 77579, 77577, 77543)
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (τηλ. 28310-77405-6, 77430)
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (28310 77650-2)

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ.

Δείτε επίσης

Δύο θέσεις καθηγητών στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης

Θέση καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Θέσεις καθηγητών σε επτά τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

284 θέσεις διδασκόντων στα ΑΕΙ βάσει αντικειμενικών κριτηρίων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Σπύρος Μπουρίκος

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση