Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί: Να ενταχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου για τις αποσπάσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί: Να ενταχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου για τις αποσπάσεις, όπως ισχύει και για άλλες ευαίσθητες κοινωνικές κατηγορίες-Αναφορά στη Βουλή.

Τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί

Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Β’ Πειραιά κος Τρύφων Αλεξιάδης φέρνει στη Βουλή, το αίτημα της δυνατότητας απόσπασης τρίτεκνων εκπαιδευτικών στην περιφέρεια μόνιμης κατοικίας τους, όπως ισχύει και για άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως οι πολύτεκνοι ή οι έχοντες αναπηρία.

Καταθέτοντας ως Αναφορά για την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετική επιστολή της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.), ο κος Τρ. Αλεξιάδης ζητά ενημέρωση για την ανταπόκριση του Υπουργείου στο δίκαιο αίτημα.

Στην επιστολή της η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι η κατ’ εξαίρεση δυνατότητας απόσπασης στην περιφέρεια μόνιμης κατοικίας τους και κατά τα δύο (2) πρώτα χρόνια διορισμού τους, ισχύει για τους πολύτεκνους και τους έχοντες αναπηρία και ζητά την ένταξη των τρίτεκνων εκπαιδευτικών στις ευεργετικές διατάξεις αυτού του μέτρου ή κάτι αναλόγου, όπως την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα απόσπασης στην περιφέρεια μόνιμης κατοικίας τους μετά το πρώτο σχολικό έτος ή τον (1) χρόνο διορισμού.

Με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να δύνανται να καλύψουν τα οργανικά και λειτουργικά κενά που θα προκύψουν από τις αποσπάσεις των λιγοστών νεοδιόριστων τρίτεκνων εκπαιδευτικών, με αναφορά στο δικαίωμα απόσπασης δημοσίων υπαλλήλων, λόγω συνυπηρέτησης, αλλά και στο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, η Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. σημειώνει ότι οι τρίτεκνες οικογένειες αντιμετωπίζουν τα ίδια αντίστοιχα βαριά οικονομικά προβλήματα όπως και οι πολύτεκνες.

Ακολουθεί η Αναφορά του Βουλευτή και η επιστολή της Ένωσης.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Ένταξη στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου για τις αποσπάσεις, που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές κατηγορίες και των τρίτεκνων εκπαιδευτικών

Ο Βουλευτής Β’ Πειραιά Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει ως Αναφορά για την Υπουργό Παιδείας την επιστολή της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος-Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.- (Αρ.Πρωτ.203/24-03-2023), με την οποία ζητούν τη στήριξη των τρίτεκνων εκπαιδευτικών μέσω της ένταξής τους σε ευεργετικές διατάξεις που αφορούν τη δυνατότητα απόσπασής τους, όπως συνέβη και με άλλες ευαίσθητες κοινωνικές κατηγορίες, όπως οι πολύτεκνοι και οι έχοντες αναπηρία.

Στην επιστολή της η Ομοσπονδία αναφέρει ότι ο αριθμός των τρίτεκνων στο σύνολο των νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών είναι ποσοστιαία σχετικά μικρός. Αν εφαρμοστεί – όπως συνέβη με τους πολύτεκνους και τους έχοντες αναπηρία – η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα απόσπασης στα δύο (2) χρόνια διορισμού, ή έστω άλλη κατάλληλη ρύθμιση, όπως η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα απόσπασης στην περιφέρεια μόνιμης κατοικίας τους μετά το πρώτο σχολικό έτος ή τον έναν (1) χρόνο, δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο πρόγραμμα των σχολείων, καθώς οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να καλύψουν τα οργανικά και λειτουργικά κενά τους από τους νεοδιόριστους.

Με αναφορά στο δικαίωμα απόσπασης δημοσίων υπαλλήλων, λόγω συνυπηρέτησης, αλλά και στο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, η Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. σημειώνει ότι οι τρίτεκνες οικογένειες αντιμετωπίζουν τα ίδια αντίστοιχα βαριά οικονομικά προβλήματα όπως και οι πολύτεκνες. Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.

Παρακαλούμε για ενημέρωση σχετικά με την ανταπόκρισή σας στο αίτημα.

Αθήνα, 27.03.2023

Ο καταθέτων βουλευτής Αλεξιάδης Τρύφων

_____________________________

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε)

Αθήνα: 24-3-2023

Αριθ. Πρωτ. 203

Προς Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1. Υπουργό κ. Νίκη Κεραμέως 2. Υφυπουργό κ. Ζωή Μακρή 3. Υφυπουργό κ. Ευάγγελο Συρίγο

Κοινοποίηση Υφυπουργό Οικογένειας & Δημογραφικού κα Μαρία Συρεγγέλα

ΘΕΜΑ: Στήριξη των τρίτεκνων εκπαιδευτικών

Αξιότιμες κυρίες , αξιότιμε κύριε,

Α. – Με τροπολογία επί του άρθρου 62 του ν.4589/2019 που καταθέσατε το Σεπτέμβριο του 2020 αφορούσε τον διορισμό μονίμων εκπαιδευτικών, αντιμετωπίστηκε μια αντικειμενική δυσκολία για ορισμένες ευαίσθητες κοινωνικές κατηγορίες, όπως οι πολύτεκνοι και οι έχοντες αναπηρία, σε μια εποχή που υπάρχουν κοινωνικές δυσκολίες και οι μετακινήσεις είναι έτσι δυσκολότερες και ασύμφορες. Συγκεκριμένα, με την ψήφιση της τροπολογίας αυτής θεσπίστηκε η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα απόσπασης στα δύο (2) πρώτα χρόνια διορισμού εκπαιδευτικών για τις κοινωνικές κατηγορίες αυτές.

Οι τρίτεκνοι της Ελλάδας θα πρέπει να στηριχτούν αναλόγως και να συμπεριληφθούν στην κατ’ εξαίρεση δυνατότητα απόσπασης στα δύο (2) χρόνια διορισμού ή έστω – αν θεωρηθεί ότι πρέπει να υπάρξει μια στάθμιση σε σχέση με τους πολυτέκνους – να προβλεφθεί μια κατάλληλη γι’ αυτούς ρύθμιση, όπως να έχουν την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα απόσπασης στην περιφέρεια μόνιμης κατοικίας τους μετά το πρώτο σχολικό έτος ή τον (1) χρόνο διορισμού.

Συμπληρωματικά σας αναφέρουμε ότι: α) επειδή ο αριθμός των τριτέκνων στο σύνολο των νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών είναι ποσοστιαία σχετικά μικρός και β) επειδή οι κατά τόπους Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν την δυνατότητα να καλύψουν από τους νεοδιορισμένους όχι μόνο τα οργανικά αλλά και τα λειτουργικά τους κενά, για τους λόγους αυτούς, δεν θα παρουσιαστεί κάποια δυσεπίλυτη αναστάτωση στο πρόγραμμα των κατά τόπους διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αν εφαρμοστεί και στους τριτέκνους η παραπάνω εξαίρεση.

Β. -Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου 4440/2016 δίνεται το δικαίωμα απόσπασης, μεταξύ άλλων και σε υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα, για λόγους συνυπηρέτησης στην περιοχή που υπηρετεί η/ο σύζυγος. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, μετά το πέρας των οποίων απαιτείται η επανεξέταση από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του αιτήματος του υπαλλήλου για εκ νέου απόσπαση έως δύο (2) έτη, στην ίδια ή σε άλλη υπηρεσία της ίδιας περιοχής, συνεκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες. Δηλαδή συνολικά τέσσερα έτη.

Με τη νέα Τροποποίηση με τον Νόμο 4954/2022 (άρθρο 52 παρ 2) ισχύει ότι: « Ειδικά για τους πολυτέκνους υπαλλήλους, εφόσον κατά το πέρας των τεσσάρων (4) ετών έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα, η απόσπαση υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις δύναται να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμα, κατόπιν επανεξέτασης του σχετικού αιτήματος του υπαλλήλου από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας».

Σημειώνουμε ότι και οι τρίτεκνες οικογένειες αντιμετωπίζουν τα ίδια αντίστοιχα βαριά οικονομικά προβλήματα όπως και οι πολύτεκνες. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα υποφέρει από μεγάλη υπογεννητικότητα, γνωστό ως Δημογραφικό Πρόβλημα.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, για το θέμα αυτό αλλά και μια σειρά από άλλα θέματα η ΟΠΟΤΤΕ ζητά μια συνάντηση μαζί σας στο άμεσο μέλλον, προκειμένου και δια ζώσης να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα θέματα μας και να μας ενημερώσετε και εσείς διεξοδικά για όλα αυτά.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΟΤΤΕ

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών 2023-24: ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, δομές ΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία 

Εγκύκλιος αποσπάσεων σε φορείς και υπηρεσίες 2023-24 εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Μοριοδότηση πολυτέκνων: Δεν αντίκειται προς την συνταγματική προστασία τους ο νόμος Γαβρόγλου | Απόφαση ΣτΕ 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση