Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροπολογία 7 άρθρων: Επιμίσθια-ΕΟΠΠΕΠ-Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών-Πρότυπα και Πειραματικά

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροπολογία 7 άρθρων: Επιμίσθια-ΕΟΠΠΕΠ-Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών-Πρότυπα και Πειραματικά-Κάλυψη δαπανών ΑΕΙ-Ζητήματα ΕΛΚΕ.

Τροπολογία 7 άρθρων

Τροπολογία επτά (7) άρθρων κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων”, το οποίο θα ψηφισθεί την ερχόμενη Τρίτη 28.07.2020.

Τα άρθρα που περιλαμβάνονται στην Τροπολογία του ΥΠΑΙΘ είναι τα  ακόλουθα:
1. Ζητήματα επιμισθίων εξωτερικού.

Μέσω της ρύθμισης αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της αποστολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την εκκαθάριση των επιμισθίων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων στο εξωτερικό.

2. Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

διαδικασία οργάνωσης, διεξαγωγής και υποστήριξης Πανελληνίων εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων ΣΕΚ και ΙΕΚ, δημοσίων και ιδιωτικών.

3. Ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Για το σχολικό έτος 2020-21 επιτρέπεται η κάλυψη των κενών θέσεων σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία από κοινού με επιλογή εκπαιδευτικών προς τοποθέτηση με θητεία και με επιλογή εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα σχολεία αυτά.

4. Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο άρθρο 62 του νόμου 4692/2020 “Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β ́(ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)” προστίθενται παράγραφοι 12 και 13:

Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης ρύθμισης αντιμετωπίζεται το ζήτημα των τοποθετήσεων σε κενές οργανικές θέσεις, σε συνέχεια του σταδίου των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή του έτους 2020 των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με τη διάταξη αυτή η εκτέλεση των μεταθέσεων και των τοποθετήσεων θα πραγματοποιηθεί με βάση και σύμφωνα με το περιεχόμενο των προτάσεων των οικείων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Εκθεση, η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία διότι προ του χρόνου έκδοσης του νόμου 4692/2020, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα αρμόδια Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια, σε συνέχεια των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή, είχαν προβεί νομίμως στην έκδοση προτάσεων-αποφάσεων για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών χωρίς να έχει ακολουθήσει, εκ μέρους των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, η κύρωση αυτών.

Με την παράγραφο 2 της προτεινόμενης ρύθμισης ορίζεται ρητά ότι στις περιπτώσεις που οι προτάσεις των αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκδόθηκαν μέχρι και τις 12.06.2020, ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου 4692/2020 και δεδομένου ότι σ αυτές εξ αντικειμένου δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν οι κατά προτεραιότητα τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών από τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, οι τελευταίες θα πραγματοποιηθούν κατά προτεραιότητα με τις Μεταθέσεις του έτους 2021.

5. Χρηματοδότηση του έργου “Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράματα Κάλλιπος.

Χρηματοδότηση από αμιγώς εθνικούς πόρους.

6. Κάλυψη δαπανών για τη συμμετοχή Α.Ε.Ι. σε ενωσιακά προγράμματα.

Δυνατότητα χρήσης πόρων από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

7. Ζητήματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).

Τροποποιείται το άρθρο 23 του νόμου 4009/11 σχετικά με τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ.

Δείτε την Τροπολογία των 7 άρθρων

 Δείτε σχετικά

Νομοσχέδιο Ιδιωτικής Εκπαίδευσης στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση
Κεραμέως για ιδιωτική εκπαίδευση στη Βουλή: Από τον ασφυκτικό κρατικό έλεγχο στη δημιουργική εποπτεία
Φίλης-ιδιωτική εκπαίδευση: Ομιλία στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
Τζούφη για ιδιωτική εκπαίδευση: Δώρο στους σχολάρχες το νομοσχέδιο
Κεφαλίδου: Σχολείο σημαίνει Δάσκαλος-Χωρίς άξιους, ασφαλείς, εκπ/κούς η κοινωνία είναι καταδικασμένη
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση