Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροπολογία για σύσταση οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ ζητούν από τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοιν/λίου οι Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροπολογία για σύσταση οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ ζητούν από τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου οι Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ Βασίλης Βούγιας και Γεωργία Μπουλμέτη.

Τροπολογία για σύσταση οργανικών θέσεων ζητούν οι Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

Επιστολή προς τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου με θέμα “Τροπολογία-προσθήκη για σύσταση 1.050 νέων οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και 500 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο νομοσχέδιο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου-Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων»”, κοινοποίησαν οι Αιρετοί του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΚΥΣΕΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) Βασίλειος Βούγιας και Γεωργία Μπουλμέτη.

Οι Αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ ζητούν την παρέμβαση των Βουλευτών “ώστε να κατατεθεί άμεσα και χωρίς άλλη καθυστέρηση η σχετική διάταξη της σύστασης νέων οργανικών θέσεων για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, για να σταματήσει εδώ και τώρα ο φαύλος κύκλος των δηλώσεων στήριξης της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας, χωρίς όμως εν τοις πράγμασι κανένα αντίκρυσμα”.

Δείτε 

Η διάταξη με τις 1.555 νέες οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ και την κατανομή ανά κλάδο 

Ακολουθεί η επιστολή των Αιρετών

Αιρετοί του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΚΥΣΕΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) 

Βασίλειος Βούγιας & Γεωργία Μπουλμέτη

Αθήνα, 26/02/2024

Προς: Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Κοινοποίηση: ΠΟΣΕΕΠΕΑ

ΘΕΜΑ: Τροπολογία-προσθήκη για σύσταση 1.050 νέων οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και 500 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο νομοσχέδιο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου-Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων».

Αξιότιμοι κες και κοι Βουλευτές

Με την παρούσα προτείνουμε την κατάθεση Τροπολογίας-προσθήκης στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου-Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» αναφορικά με τη “Σύσταση 1.050 οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και 500 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατά κλάδους”. 

Η εν λόγω διάταξη είχε συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο, πλην όμως για άγνωστο λόγο αφαιρέθηκε λίγο πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση κι αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι παρέμεινε, εκ παραδρομής, στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης η αιτιολόγηση της διάταξης και συγκεκριμένα στο άρθρο 178, ως εξής: «Επιτυγχάνεται η πληρέστερη κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και η αναβάθμιση της παρεχόμενης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)».

Υπενθυμίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) δια των αρμοδίων υπηρεσιών του έχει προβεί σε ενδελεχή καταγραφή αναγκών και χαρτογράφηση κενών και όλα αυτά αποτυπώθηκαν στη συγκεκριμένη διάταξη, η οποία όμως αφαιρέθηκε την τελευταία στιγμή από το προς ψήφιση νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια.

Εξ άλλου στην επιτακτική ανάγκη και στις αδήριτες περιστάσεις που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και οι οποίες έχουν να κάνουν με τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ, ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίοι, εκ των ων ουκ άνευ, μόνιμοι διορισμοί, συνηγορούν οι δημόσιες τοποθετήσεις από διετίας και της τ. Υπουργού ΠΑΙΘΑ κας Ν. Κεραμέως, περί χαρτογράφησης κενών για σύσταση νέων οργανικών και του τ. Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΙΘΑ κου Α. Κόπτση για τις οργανικές του ΕΕΠ-ΕΒΠ, αλλά και προσφάτως της Υφυπουργού ΠΑΙΘΑ κας Ζ. Μακρή για επικείμενη σύσταση νέων οργανικών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Αλλά και πέραν των παραδοχών της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘΑ δια της ολοκληρωμένης και εμπεριστατωμένης πρότασης σύστασης 1.550 νέων οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ που συνέταξε και για άγνωστους λόγους απέσυρε, υπάρχουν προς επίρρωσιν των λεγομένων μας και οι άνω των 9.000, μέχρι στιγμής, προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ την τρέχουσα σχολική χρονιά, τη στιγμή που στις δομές ειδικής αγωγής του ΥΠΑΙΘΑ έχουμε μηδενικές έως ελάχιστες οργανικές θέσεις σε κλάδους ΕΕΠ-ΕΒΠ (ενδεικτικά αναφέρουμε τις μηδενικές οργανικές θέσεις ΕΒΠ, τις ελάχιστες οργανικές θέσεις στους κλάδους των Λογοθεραπευτών, των Φυσικοθεραπευτών, των Εργοθεραπευτών, των Σχολικών Νοσηλευτών στον κλάδο ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών, β)στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών).

Φυσικά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λησμονούμε ότι οι κλάδοι του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) (Εργοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Σχολικοί Νοσηλευτές, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), είναι εκείνοι που υποστηρίζουν τα Ειδικά Σχολεία, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς.

Αξιότιμοι κες και κοι Βουλευτές

Αν θέλουμε να ομιλούμε για συμπερίληψη, για πρώιμη παρέμβαση και για σταθερές σχέσεις εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) με μαθητές και γονείς στα πλαίσια των δομών της Ειδικής Αγωγής, είναι η στιγμή που πρέπει να συνδράμετε δια των ενεργειών σας. Είναι η στιγμή της παρέμβασής σας, ώστε να κατατεθεί άμεσα και χωρίς άλλη καθυστέρηση η σχετική διάταξη της σύστασης νέων οργανικών θέσεων για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, για να σταματήσει εδώ και τώρα ο φαύλος κύκλος των δηλώσεων στήριξης της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας, χωρίς όμως εν τοις πράγμασι κανένα αντίκρυσμα.

Με τιμή

Οι Αιρετοί στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΚΥΣΕΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) 

Βασίλειος Βούγιας & Γεωργία Μπουλμέτη

Δείτε επίσης

ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς για νέες οργανικές ΕΕΠ-ΕΒΠ: Γιατί δεν προχωρά η διαδικασία παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου; 

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια για συζήτηση και ψήφιση 

Διορισμοί στα ΚΕΔΑΣΥ αλλά όχι φέτος: Διάταξη στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ 

Κάλυψη αναγκών myschool 1.050.000 €: Για την υφιστάμενη λειτουργικότητα και την παροχή λογαριασμών στους εκπαιδευτικούς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση