Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροπολογία για τη διαδικασία επιλογής Οργανωτικών Συντονιστών ΚΕΕΚ κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ-Αύριο η απάντηση του ΥΠΑΙΘΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροπολογία για τη διαδικασία επιλογής Οργανωτικών Συντονιστών ΚΕΕΚ κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ- Θα απαντήσει αύριο το Υπουργείο Παιδείας αν τη δέχεται.

Τροπολογία για τη διαδικασία επιλογής Οργανωτικών Συντονιστών ΚΕΕΚ

Τροπολογία για την προσαρμογή της διαδικασίας επιλογής των Οργανωτικών Συντονιστών των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΕΚ) με την προβλεπόμενη  για τους Διευθυντές Γενικών Διευθύνσεων κατέθεσε ο Τομεάρχης Παιδείας του ΠΑΣΟΚ κος Στέφανος Παραστατίδης κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου “Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΚΕΕΚ θα λαμβάνουν το επίδομα του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, το οποίο αυξήθηκε πρόσφατα κατά 30% και ανέρχεται σε 1.300 ευρώ το μήνα, πλην όμως στο ίδιο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται,  κατ’ αντιστοιχία  του επιδόματος, η διαδικασία επιλογής τους σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους Διευθυντές Γενικών  Διευθύνσεων.

Τι είπε η Υφυπουργός ΠΑΙΘΑ κα Ι. Λυτρίβη για την Τροπολογία

Η Υφυπουργός ΠΑΙΘΑ κα Ιωάννα Λυτρίβη αναφερόμενη στην κατατεθείσα Τροπολογία κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, δήλωσε πως θα εξεταστεί και θα ενημερώσει για την τύχη της Τροπολογίας αύριο Πέμπτη 19.01.2024, όταν το νομοσχέδιο θα εισέλθει στην ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ επί του θέματος και η Τροπολογία

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΣΟΚ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ  ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Ε.Κ)

Την αναπαραγωγή του μοντέλου επιλογής καλοπληρωμένων ημετέρων με διάτρητες διαδικασίες με σκοπό τον έλεγχο βασικών δομών της δημόσια διοίκησης από την κυβέρνηση, ανέδειξε ο βουλευτής Κιλκίς και τομεάρχης παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» στην Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι Οργανωτικοί Συντονιστές των σχολικών μονάδων – μαμούθ (Κ.Ε.Ε.Κ) , θα λαμβάνουν το επίδομα του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, το οποίο αυξήθηκε πρόσφατα κατά 30% και ανέρχεται σε 1.300 ευρώ το μήνα.

Όμως στο ίδιο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται,  κατ’ αντιστοιχία  του επιδόματος, η διαδικασία επιλογής τους σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους Διευθυντές Γενικών  Διευθύνσεων. Με την επιλογή  δηλαδή να γίνεται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, στο οποίο μετέχουν δύο μέλη του ΑΣΕΠ, εκ των οποίων το ένα προεδρεύει. Αντ’ αυτού οι συντονιστές των Κ.Ε.Ε.Κ θα επιλέγονται από μια 3μελή επιτροπή οριζόμενη από τον υπουργό, οποίος και διατηρεί την δυνατότητα παύσης τους όποτε, κατά κρίση και βούληση του ιδίου, προκύψει σοβαρός λόγος.

Σε σχετική παρέμβαση του ο κ. Παραστατίδης επισήμανε:

«Συγκεντρωτισμός, αδιαφάνεια , αναξιοκρατία. Αυτοί είναι οι πυλώνες του μοντέλου που εφαρμόζει οριζόντια η κυβέρνηση για τον κομματικό έλεγχο της δημόσια διοίκησης μέσω διάτρητων διαδικασιών επιλογής διευθυντικών στελεχών. Αυτό επαναλαμβάνεται με την προτεινόμενη ρύθμιση και στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης. Για το ΠΑΣΟΚ, πέρα από την διαφωνία του επί της αρχής για τις βασικές διατάξεις του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, η αντίθεση του με την αποδοχή και την παγίωση αυτής της αντίληψης  είναι μείζον πολιτικό ζήτημα με ευρύτερες διαστάσεις. Για το λόγο αυτό καταθέσαμε σχετική τροπολογία για την προσαρμογή της διαδικασίας επιλογής των Οργανωτικών Συντονιστών  με την προβλεπόμενη  για τους Διευθυντές Γενικών  Διευθύνσεων»

Η τροπολογία έτυχε θετικής ανταπόκρισης από τους εκπροσώπους κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:

 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1

Κριτήρια & διαδικασία επιλογής οργανωτικών συντονιστών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων με προεδρεύοντα από το ΑΣΕΠ.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 40Η του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου ΣΤ1 Κεφαλαίου στον Ν.4763/2020 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 40Η – Οργανωτικός Συντονιστής

1……

2.Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία εκδίδεται από την γενική γραμματέα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και αναρτάται στη σελίδα του υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και στη «Διαύγεια», καλούνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης και μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν την προβλεπόμενη εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση των θέσεων οργανωτικών συντονιστών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Για την επιλογή των συντονιστών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης λαμβάνονται υπόψη 4 ομάδες κριτηρίων:

α. Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης, με συντελεστή βαρύτητας 35%

β. Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, με συντελεστή βαρύτητας 35%

γ. Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης (δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου), με συντελεστή βαρύτητας 10% και

δ. Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης με συντελεστή βαρύτητας 20%

Η μοριοδότηση κάθε ομάδας κριτηρίων διενεργείται με βάση το άρθρο 85 του Ν3528/2007 όπως ισχύει, πλην του κριτηρίου β για τη μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας. Τα κριτήρια μοριοδότησης της εργασιακής εμπειρίας για τις θέσεις των οργανωτικών συντονιστών επαγγελματικής εκπαίδευσης καθορίζονται με υπουργική απόφαση των υπουργών Παιδείας και Εσωτερικών.

Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από το αρμόδιο ΕΙΣΕΠ (Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων) με την σύνθεση που προβλέπεται στο άρθρο 28 του Ν4873/2021, δηλαδή:

α) δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) που υποδεικνύονται από τον/την Πρόεδρό του

β) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του,

γ) ένα (1) μέλος του Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ή προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του και

δ) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας

Το ΕΙΣΕΠ μεριμνά για την αναγκαία βοήθεια για άτομα με αναπηρία (ενδεικτικά, διερμηνέων νοηματικής), εφόσον αυτό απαιτείται.

Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση 2 δεκαδικών ψηφίων.

Δεν επιτρέπεται :

Να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση Οργανωτικού Συντονιστή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, υπάλληλος ή εκπαιδευτικός που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Να είναι υποψήφιος για την επιλογή σε θέση οργανωτικού συντονιστή επαγγελματικής εκπαίδευσης, υπάλληλος ή εκπαιδευτικός ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ΚΚΔΚΥ αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση, που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην πρόσκληση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2024

Οι προτείνοντες βουλευτές

Δείτε επίσης

Συζήτηση για το νομοσχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Βουλή 

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση στη Βουλή: Το χρονοδιάγραμμα συζήτησης-ψήφισης του νομοσχεδίου 

ΟΛΤΕΕ για νομοσχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: Η ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο είναι επιτακτική 

Πιερρακάκης για μεταρρύθμιση ΑΕΙ: Εθνικό συμφέρον να πραγματοποιηθεί με λογική συναίνεσης

Πιερρακάκης-εκπαίδευση 2024: Μεγάλες τομές σε όλες τις βαθμίδες-3 πυλώνες παρεμβάσεων 

Εκθεση Συνηγόρου του Πολίτη: Σοβαρά προσκόμματα στην εκπαιδευτική συμπερίληψη-Πόρισμα χωρίς ανταπόκριση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση