Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροπολογία με 6 διατάξεις για Δ/ντές σχολείων, στέγαση σχολ. μονάδων, διοίκηση ΑΕΙ, θέσεις ΔΕΠ, δαπάνες ΠΔΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροπολογία με 6 διατάξεις για νέους Διευθυντές σχολείων, στέγαση σχολικών μονάδων, διοίκηση ΑΕΙ, θέσεις ΔΕΠ, απορρόφηση ΕΠΙ, Δαπάνες ΠΔΕ και Κ.Υ. ΥΠΑΙΘ.

Τροπολογία με 6 διατάξεις

Τροπολογία με 6 διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ κατατέθηκε κατατέθηκε προς ψήφιση στο ν/σ του Υπουργείου Εσωτερικών “Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις”.

Αναλυτικά οι 6 διατάξεις

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις σχετικές με τις τοποθετήσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και με την ανάληψη υπηρεσίας στελεχών της εκπαίδευσης – Τροποποίηση περ. ε) παρ. 3 άρθρου 39 και παρ. 1 άρθρου 42 ν.4823/2021 

Η διάταξη κρίθηκε αναγκαία για την ομαλή ανάληψη υπηρεσίας από τα νέα στελέχη Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθότι η ανάληψη υπηρεσίας από τα νέα στελέχη εν μέσω του διδακτικού έτους Θα επέφερε αναστάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία και θα δημιουργούσε προσκόμματα στην ομαλή μετάβαση στη νέα διοίκηση των σχολικών μονάδων – Δείτε αναλυτικά εδώ

Αρθρο 7

Ρύθμιση για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στέγασης σχολικών μονάδων 

Με τη διάταξη παρέχεται στους Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού δυνατότητα να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών, συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους – Δείτε αναλυτικά εδώ

Άρθρο 8

Θέματα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση άρθρου 10, παρ. 1, άρθρου 14, παρ. 4 άρθρου 16, ν. 4957/2022

Με τη διάταξη αυτή ρυθμίζονται θέματα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Ειδικότερα, συμπληρώνονται οι διατάξεις για τη διαδικασία επιλογής των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Α.Ε.Ι. και ρυθμίζεται λεπτομερώς η διαδικασία που ακολουθείται αν αποβεί άγονη η διαδικασία συγκρότησης του οργάνου. Στην εν λόγω περίπτωση επαναπροκηρύσσονται οι θέσεις των εσωτερικών, και των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και, εάν και μετά από την επαναπροκήρυξη επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών για την ανάδειξη του συνόλου των εξωτερικών μελών, η αρμοδιότητα ανάδειξης των εξωτερικών μελών περιέρχεται στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 9

Δυνατότητα απορρόφησης Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου από Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με το οποίο συνδέεται το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 475 του ν. 4957/2022

Προβλέπεται η διαδικασία απορρόφησης Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (Ε.Π.Ι.) από Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του οικείου Α.Ε.Ι., με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. που εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. μετά από Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΠΙ, καθώς και με την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 10

Ρύθμιση για την προθεσμία επαναπροκήρυξης θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Ορίζεται ότι οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 141 και 148 του ν. 4957/2022 (Α· 141), αναφορικά με την επαναπροκήρυξη θέσεων και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή ή την εξέλιξη μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., εφαρμόζονται αναλογικά και για τις περιπτώσεις επαναπροκήρυξης θέσεων στην περίπτωση που η εκλογή για την αρχικώς εγκριθείσα και προκηρυχθείσα θέση κατέστη άγονη, σύμφωνα με την περ. α) παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 (Α 38).

ΆρΘρο 11

Δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ρυθμίζονται ζητήματα νομιμότητας και κανονικότητας δαπανών Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη την Τροπολογία εδώ

Δείτε επίσης

Αύξηση 13 αναπηρικών επιδομάτων: Κατατίθεται η Τροπολογία στη Βουλή 

Ωράριο υποψηφίων Διευθυντών: Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Παιδείας | Εγγραφο 

Οδηγίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ Αττικής-Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας | Χρονοδιάγραμμα 

Κλείνει η Βουλή με την ψήφιση ν/σ του Υπ. Εσωτερικών: Πότε θα έχουμε ξανά νομοθετικό έργο | Χρονοδιάγραμμα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση