Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροπολογία: Παράταση ελέγχου νόσησης κορονοϊού για συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών στην εκπ/κή διαδικασία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροπολογία: Παράταση ελέγχου νόσησης κορονοϊού ως προϋπόθεση συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία – Παράταση ισχύος ρυθμίσεων που αφορούν στη λήψη μέτρων προστασίας κατά του COVID-19, για την επαναλειτουργία των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών.

Παράταση ελέγχου νόσησης κορονοϊού

Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατατέθηκε στη Βουλή σε υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται έως 31η.3.2023 η ισχύς ρυθμίσεων που αφορούν στη λήψη μέτρων προστασίας κατά του COVID-19, για την επαναλειτουργία των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επίσης παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα η ισχύς του άρθρου 96 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) σχετικά με την υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο από κορωνοϊό COVID-19 ως προϋπόθεση συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Γιατί κατατέθηκε η ρύθμιση

Η ρύθμιση κρίθηκε απαραίτητη δεδομένου ότι ο κίνδυνος από την πανδημία COVID-19 συνεχίζει να υφίσταται και η πρόβλεψη για την παράταση της ισχύος των ρυθμίσεων που αφορούν στη λήψη μέτρων προστασίας στις εκπαιδευτικές δομές κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Επιπρόσθετα η διάταξη της παρ. 2 αποσκοπεί, στο πλαίσιο της ανάγκης διαχείρισης της πανδημίας, στη διασφάλιση της δυνατότητας ελέγχου πιθανών κρουσμάτων στις σχολικές μονάδες και τις λοιπές δομές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Αναλυτικά η Τροπολογία-Παράταση ελέγχου νόσησης κορονοϊού

Άρθρο 11

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για τη λειτουργία πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για την υποβολή σε διαγνωστικά έλεγχο νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 ως προϋπόθεση συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

1. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της λήψης μέτρων από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, παρατείνεται από τη λήξη της, έως την  31η.3.2023.

2. Η ισχύς του άρθρου 96 του ν. 4790/2021 (Α’48), περί της υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον  κορωνοϊό COVID-19 ως προϋπόθεσης συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται διά ζώσης, παρατείνεται από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.

Δείτε επίσης

Κεραμέως: Προτεραιότητα να επιτραπεί η ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων-Τι απάντησε στο αν θα παραμείνει Υπ. Παιδείας

Κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Υπουργείου Παιδείας για το οικονομικό έτος 2023

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση