“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροποποίηση της προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. για τις 1.116 θέσεις του Υπουργείου Υγείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tροποποίηση της Προκήρυξης 2Κ/2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7/28.3.2019 (τ. ΑΣΕΠ) και αφορά στην πλήρωση 1.116 θέσεων σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Το Α.Σ.Ε.Π. τροποποιεί:

Την 2Κ/2019 Προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7/28.3.2019 (τ. ΑΣΕΠ) και αφορά στην Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας ως εξής:

Στο ανωτέρω ΦΕΚ:

1. Στη σελίδα 235, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, στην παράγραφο «Παράβολο τριών (3) ευρώ, το οποίο προμηθεύεται… άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη», διαγράφεται στην πρώτη σειρά η λέξη «είτε» καθώς και στην τέταρτη σειρά η φράση «είτε από δημόσιο ταμείο».

2. Στη σελίδα 242, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ διαγράφεται η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης 1 «Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν ως υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προ θεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, εκτός εάν μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

3. Στη σελίδα 250, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, στην παραγρ.
4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Τρόπος απόδειξης – επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις), και στην περίπτωση 1 γ) αυτής, το εδάφιο:

Κωδ. Θέσης: 584 Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 034.

Αντικαθίσταται στο ορθό:

Κωδ. Θέσης: 584, 902 Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται στα απαραίτητα
πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 034.

 

Δείτε το Φ.Ε.Κ. της Tροποποίησης της Προκήρυξης 2Κ/2019 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7/28.3.2019 (τ. ΑΣΕΠ)

ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 8 – 03.04.2019 Σελίδες 2 (273 – 274)
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση