Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροποποίηση αναθέσεων μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας Καλλιτεχνικών Σχολείων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροποποίηση αναθέσεων μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας Καλλιτεχνικών Σχολείων – Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Ζέττας Μακρή σε ΦΕΚ.

Τροποποίηση αναθέσεων μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 148262/Δ2/ 10-09-2018 Υπουργικής Απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Β’ 4077), υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Ζέττα Μακρή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 65409/Δ2 Απόφαση:

Τροποποιείται η υπό στοιχεία 148262/Δ2/10-09-2018 Υπουργική Απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Β’ 4077)

α) ως προς την Α’ ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων «Ιστορία Τέχνης» και «Θεωρία Τέχνης – Στοιχεία Αισθητικής» και στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ41,

β) ως προς την ονομασία του μαθήματος «Σκηνοθεσία Θεάτρου» της Γ’ τάξης Καλλιτεχνικού Λυκείου, η οποία ορίζεται ως «Στοιχεία Σκηνοθεσίας Θεάτρου», και

γ) καταργούνται οι αναθέσεις των μαθημάτων «Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες» και «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ)», διότι τα συγκεκριμένα μαθήματα δεν προβλέπονται πλέον από το ωρολόγιο πρόγραμμα, και η ως άνω υπουργική απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

Δείτε το ΦΕΚ Β 3418/13-6-2024

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  • Η υπό στοιχεία 106696/Δ2/18-08-2020 υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» (Β’ 3523).
  • Η υπό στοιχεία 148262/Δ2/10-09-2018 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Β’ 4077).
  • Η υπ’ αρ. 26/14-05-2024 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
  • Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/311/58513/Β1/30-05-2024 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Δείτε επίσης

Ειδικές κατηγορίες μετάθεσης εκπαιδευτικών: Το νομοθετικό πλαίσιο παρέθεσε η Υφ. Παιδείας στη Βουλή 

Δυσπρόσιτα σχολεία: Τα κριτήρια κατάταξης σε κατηγορίες-Το νομοθετικό πλαίσιο 

52.500 οι αναπληρωτές το 2023-24: Η Ζ. Μακρή για Παράλληλη-Τ.Ε-Διορισμούς-Ενταξ. Εκπ/ση | Παράθεση στοιχείων 

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία 

Σχεδιασμός διαδικασίας αξιολόγησης ατόμων με ΕΕΑ από τα ΚΕΔΑΣΥ: Απευθείας ανάθεση στο ΕΚΠΑ 37.200 €

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση