Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροποποίηση απόφασης ειδικών κατηγοριών για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροποποίηση απόφασης ειδικών κατηγοριών για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | ΦΕΚ.

Τροποποίηση απόφασης ειδικών κατηγοριών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1004 – 24.03.2020 η τροποποίηση της Υ.Α. “Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες”.

Δείτε την Απόφαση

Αριθμ. Φ.153/38644/Α5

Τροποποίηση της Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/τ.Β΄/1.3.2007) υπουργικής απόφασης “Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997”.

Τροποποιούμε

την αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/τ.Β΄/1.3.2007) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας εκ- παίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

A. 1. ‘Όπου αναφέρεται ο όρος «ΥΠΠΕΘ», αντικαθίσταται με «ΥΠΑΙΘ».

2. Στην παράγραφο δ του άρθρου 2, στο σύνολο των εξαιρούμενων τμημάτων προστίθεται το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

3. Η τελευταία παράγραφος της παραγράφου ΑI του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Κάθε υποψήφιος δηλώνει στο μηχανογραφικό του δελτίο όσες σχολές και τμήματα επιθυμεί να εισαχθεί και με όποια σειρά επιθυμεί από αυτές που περιλαμβάνονται σε ένα (1) επιστημονικό πεδίο της ομάδας προσανατολισμού που αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄).

Ειδικά για το 2020 όσοι υποψήφιοι, απόφοιτοι των ετών από το 2019 και πριν, συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με το σύστημα που είχε θέσει ο ν. 4186/2013 μπορούν, εναλλακτικά, να επιλέξουν να εξεταστούν είτε με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το σχολικό έτος 2019-20 δηλώνοντας ένα επιστημονικό πεδίο, είτε με τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019 δηλώνοντας δύο επιστημονικά πεδία.

4. Η προτελευταία παράγραφος της παραγράφου Β του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι υποψήφιοι με την ειδική κατηγορία των παραγρ. 4.Α και 4Β του άρθρου 1 της παρούσας μπορούν να δηλώσουν μέχρι είκοσι (20) προτιμήσεις από σχολές ή τμήματα που περιλαμβάνονται σε ένα (1) μόνο επιστημονικό πεδίο, εφόσον είναι, είτε απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2019- 2020, οι υποψήφιοι με την ειδική κατηγορία της παραγρ. 4.Β του άρθρου 1 της παρούσας μπορούν να δηλώσουν μέχρι σαράντα (40) προτιμήσεις από σχολές ή τμήματα που περιλαμβάνονται σε δύο (2) το πολύ επιστημονικά πεδία, εφόσον είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Β. Το άρ. 4 της παρούσας αντικαθίσταται ως εξής:…

….Η συνέχεια στο ΦΕΚ B 1004 – 24.03.2020

 Δείτε επίσης

Κεραμέως για Πανελλαδικές: Επιδίωξη η διεξαγωγή τους όσο το δυνατόν κοντύτερα στην καθιερωμένη ημερομηνία
Κεραμέως-ψηφιακά εργαλεία εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης: Κατάλογος
Μένουμε σπίτι συνδεδεμένοι: Ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών, παιδιών και εφήβων
Νέες οδηγίες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Οδηγίες σύγχρονης εκπαίδευσης Δημοτικών: Ωράριο πρόσβασης-631.269 οι μαθητικοί λογαριασμοί στο ΠΣΔ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση