Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροποποίηση απόφασης επιτροπών αποτίμησης συγγραφικού και ερευνητικού έργου για επιλογές Διευθυντών Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροποποίηση απόφασης επιτροπών αποτίμησης συγγραφικού και ερευνητικού έργου για επιλογές Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τροποποίηση απόφασης επιτροπών αποτίμησης συγγραφικού και ερευνητικού έργου

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ν. Κεραμέως τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.350/85/166421/Ε3/20-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΒ846ΜΤΛΗ-Τ9Λ) Υπουργικής απόφαση με θέμα “Συγκρότηση επιτροπών αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης“.

Αναλυτικά

Τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.350/85/166421/Ε3/20-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΒ846ΜΤΛΗ-Τ9Λ) Υπουργική Απόφαση με θέμα “Συγκρότηση επιτροπών αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”, στο σημείο Ι που αφορά στην επιτροπή αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου των υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο δεύτερο αναπληρωματικό μέλος της Κιουλάνη Σπυρίδωνα Σύμβουλο Β΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). το οποίο αντικαθίσταται από την κ. Χωλίδη Σοφία, Σύμβουλο Β΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ.350/85/166421/Ε3/20-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΒ846ΜΤΛΗ-Τ9Λ) Υπουργική Απόφαση.

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

Δείτε την Απόφαση συγκρότησης επιτροπών αποτίμησης συγγραφικού και ερευνητικού έργου για την επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης

Δείτε σχετικά
Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση