Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας ΙΝΕΔΙΒΙΜ – Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας ΙΝΕΔΙΒΙΜ – Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης – Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως και του Υπουργού Εσωτερικών κου Μάκη Βορίδη.

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως και του Υπουργού Εσωτερικών κου Μάκη Βορίδη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 307/25-1-2023, τροποποιείται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Αναλυτικά

Τροποποιείται η υπό στοιχεία 98155/Γ4/14-06-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης” (Β’ 2366), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία 159154/ Γ4/25-09-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης” (Β’ 4420), ως ακολούθως:

Δείτε το ΦΕΚ Β 307/25-1-2023

Τι είναι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ιστορικό

Με την υπ’ αριθμ. 127175/Η/4.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2508/04-11-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Νεολαίας» Ν. 3369/2005 (ΦΕΚ Α’ 171/06-07-2005) και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων» Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ Α’ 156/31-07-1995) συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας» (ΦΕΚ Α΄41/15-03-1947) όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά και εν τέλει με τον Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ Α΄29/19-02-2009).

Με την αυτή κοινή υπουργική απόφαση το «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας» (Ε.Ι.Ν.) μετονομάστηκε σε «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος ορίζεται με την υπουργική απόφαση διορισμού των μελών του Δ.Σ. του Ιδρύματος, εκπροσωπεί αυτό δικαστικώς και εξωδίκως.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. είναι όργανο χάραξης πολιτικής του Ιδρύματος και εγκρίνει  το κοινωνικό, επιστημονικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό του πρόγραμμα, την πολιτική του καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Ιδρύματος. Επίσης μπορεί να ελέγχει απολογιστικά τις πράξεις κάθε οργάνου του Ιδρύματος.

Δείτε επίσης

Παιδιά Ρομά-καλοκαιρινές κατασκηνώσεις: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έργο 

ΟΚΑΝΑ-προσλήψεις: Κοιν. Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Νοσηλευτές, Κοινωνιολόγος, Εργοθεραπευτής, Διοικητικοί, Οδηγοί 

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Εκπαίδευσης: “Η Μικρασιατική Καταστροφή και η Διδακτική Προσέγγιση της στο Σύγχρονο Σχολείο”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση