Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροποποίηση κατανομής οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ: Ορθή επανάληψη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Τροποποίηση κατανομής οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ: Ορθή επανάληψη της τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης 87186/Ε4/31-5-2019 (ΦΕΚ 2089 Β΄).

Τροποποίηση κατανομής οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ορθή Επανάληψη

Ημερομηνία ανάρτησης
24/12/2019 12:30:38
Τελευταία τροποποίηση
05/03/2020 12:47:17

Δείτε την Απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 87186/Ε4/31-5-2019 (ΦΕΚ 2089 Β΄) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατανομή οργανικών θέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 87189/Ε4/31-5-2019 (ΦΕΚ 2089 Β΄ ΑΔΑ:66Τ24653ΠΣ- ΚΥΔ) υπουργική απόφαση ως εξής:

  1. Αντικαθιστούμε τις γραμμές με α/α 284, 651 και 805 σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
 

Α/Α

 

ΠΔΕ

 

Δ/ΝΣΗ

ΚΩΔ Σχ.

Μον.

 

Ονομασία Σχολικής Μονάδας

 

Κλάδος

 

Θέσεις

 

284

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

9060420

 

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑΣ

 

ΠΕ25

 

0

 

651

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

2990094

ΕΝΙΑΙΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΔΕ01

ΕΒΠ

 

1

 

805

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 

9521567

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  

ΔΕ01

ΕΒΠ

 

1

 

  1. Συμπληρώνουμε την αριθ. πρωτ. 87189/Ε4/31-5-2019 (ΦΕΚ 2089 Β΄ ΑΔΑ:66Τ24653ΠΣ-ΚΥΔ) υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

 

 

Α/Α

 

ΠΔΕ

 

Δ/ΝΣΗ

ΚΩΔ Σχ.

Μον.

 

Ονομασία

Σχολικής

Μονάδας

 

Κλάδος

 

Θέσεις

 

844

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

 

9060403

 

1ο ΕΙΔΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑΣ

 

ΠΕ25

 

1

 

845

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

9520246

 

1ο ΕΙΔΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΔΕ01ΕΒΠ

 

1

 

846

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

 

9500373

 

2Ο

ΕΙΔΙΚΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΧΑΝΙΩΝ

 

ΔΕ01ΕΒΠ

 

1

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

Δείτε σχετικά

Κατανομή 943 Οργανικών Θέσων ΕΕΠ – ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης | ΦΕΚ

Δείτε επίσης

Ενημέρωση για διορισμούς ΕΕΠ-ΕΒΠ: ΦΕΚ – Κριτήρια τοποθετήσεων – Λειτουργία Αυτοτελούς
Δικαιολογητικά διορισμών | Κατάλογος
Διαδικασία διορισμών ΕΕΠ και ΕΒΠ – Θέματα αναπληρωτών και μονίμων | Αναλυτική Ενημέρωση
Τα τελευταία νέα για τους μόνιμους διορισμούς
Κυρώσεις διορισμών (Αρθρο 58, Νόμος 4653/2020) – Αποκλεισμός 3 ετών όσων δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται
Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας: Επικαιροποιημένος – Οι αλλαγές στις άδειες
Διορισθέντες ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ονόματα
Εκκαθαρισμένοι Πίνακες ΕΕΠ-ΕΒΠ: Μετά την αφαίρεση των διοριστέων

Πριν φύγετε

Αναπληρώσεις υποψηφίων διορισμών: Αλλαγές σε διατάξεις ΑΣΕΠ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση