Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροποποίηση κατανομής θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης ΕΑΕ και ΕΕΠ της επιστημονικής ευθύνης ΚΕΔΑΣΥ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροποποίηση κατανομής θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης ΕΑΕ και Συμβούλων Εκπαίδευσης ΕΕΠ της επιστημονικής ευθύνης των ΚΕΔΑΣΥ – Απόφαση.

Τροποποίηση κατανομής θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

Σε τροποποίηση της κατανομής στις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και των Συμβούλων Εκπαίδευσης Ε.Ε.Π. της επιστημονικής ευθύνης των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) προέβη ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα με την υπ. αριθμ. Φ.351.1/362/140924/Ε3 τροποποιείται η υπ. αριθμ. Φ.351.1/314/ 104121/Ε3/20.09.2023 Απόφαση «Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και των Συμβούλων Εκπαίδευσης Ε.Ε.Π. της επιστημονικής ευθύνης των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.» (Β’ 5667).

Δείτε το ΦΕΚ Β 7109-18.12.2023

_______________________________

Ακολουθεί το περιεχόμενο της Απόφασης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Φ.351.1/362/140924/Ε3

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.351.1/314/ 104121/Ε3/20.09.2023 απόφασης «Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και των Συμβούλων Εκπαίδευσης Ε.Ε.Π. της επιστημονικής ευθύνης των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.» (Β’ 5667).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.351.1/314/104121/ Ε3/20.09.2023 (Β’ 5667) απόφασή μας κατά το μέρος που αφορά στην επιστημονική ευθύνη των κάτωθι Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υπο- στήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.):

  ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Θ.Σ.Ε.)
ΠΕΡΙ

ΦΕΡΕΙ

ΑΚΗ ΔΙΕΥ

ΘΥ

ΝΣΗ

ΕΚΠΑΙ

ΔΕΥ

ΣΗΣ

 

α/α

 

ΚΕ.Δ.

Α.Σ.Υ.

ΕΙΔΙ

ΚΗΣ ΑΓΩ

ΓΗΣ

ΚΑΙ

ΕΝΤΑ

ΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ

ΔΕΥ

ΣΗΣ

ΘΕΡΑ

ΠΕΥ

ΤΩΝ ΛΟΓΟΥ (ΠΕ21)

ΨΥΧΟ

ΛΟ

ΓΩΝ (ΠΕ23)

ΦΥΣΙΟ

ΘΕΡΑ

ΠΕΥ

ΤΩΝ (ΠΕ28)

ΕΡΓΑ

ΣΙΟΘΕ

ΡΑΠΕΥ

ΤΩΝ –

ΕΡΓΟ

ΘΕΡΑ

ΠΕΥ

ΤΩΝ (ΠΕ29)

ΚΟΙ

ΝΩ

ΝΙ

ΚΩΝ ΛΕΙ

ΤΟΥ

ΡΓΩΝ (ΠΕ30)

 

ΑΤΤΙ

ΚΗΣ

12 1o

Δ’

ΑΘΗ

ΝΑΣ

Θ.Σ.Ε.

Δ’ ΑΘΗ

ΝΑΣ

Θ.Σ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ.Σ.Ε. ΑΡΚΑ

ΔΙΑΣ

Θ.Σ.Ε. ΠΕΙΡ

ΑΙΑ

Θ.Σ.Ε. ΠΕΙΡ

ΑΙΑ

Θ.Σ.Ε.

Γ’ ΑΘΗ

ΝΑΣ

13 2o

Δ’ ΑΘΗ

ΝΑΣ

2η Θ.Σ.Ε. Δ’ ΑΘΗΝΑΣ Θ.Σ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Θ.Σ.Ε. ΑΡΚΑ

ΔΙΑΣ

Θ.Σ.Ε. ΠΕΙΡ

ΑΙΑ

Θ.Σ.Ε. ΠΕΙΡ

ΑΙΑ

Θ.Σ.Ε.

Γ’ ΑΘΗ

ΝΑΣ

Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία Φ.351.1/314/104121/Ε3/20.09.2023 απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 8 Δεκεμβρίου 2023

Ο Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Δείτε σχετικά

Κατανομή στις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και ΕΕΠ της επιστημονικής ευθύνης των ΚΕΔΑΣΥ 

Κατανομή Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης-Περιοχές επιστημονικής ευθύνης 

Κατανομή Συμβούλων Εκπαίδευσης ΕΕΠ στις Διευθύνσεις A/θμιας και B/θμιας Εκπαίδευσης 

Πριν φύγετε

Συνάντηση αιρετών ΚΥΣΕΕΠ με Γενικό Γραμματέα Υπ. Παιδείας: Ενημέρωση για νέες οργανικές-διορισμούς-ΚΕΔΑΣΥ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση