Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τροποποίηση ομάδων Ολοήμερων για Ψυχολόγους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τροποποίηση ομάδων Ολοήμερων για Ψυχολόγους: Τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει ομάδες σχολικών μονάδων όπου ασκούν καθήκοντα  ΠΕ23 Ψυχολόγοι.

Τροποποίηση ομάδων Ολοήμερων

Τροποποιείται η με αριθ. πρωτ 127895/Δ1/ 13-8-2019 (ΦΕΚ 3256/Β΄) Υπουργικής Απόφαση «Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων»

Η Τροποποίηση

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 127895/Δ1/ 13-8-2019 (ΦΕΚ 3256/Β΄) υπουργική απόφαση «Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων» ως εξής:

Η ομάδα 6 του Παραρτήματος Α διαγράφεται:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΟΜΑΔΑ 6
9420279 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
9420070 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
9420072 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
9420007 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
9420115 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΠΩΝ
Δείτε το ΦΕΚ B 4368 – 29.11.2019

_______________

Ψυχολόγοι σε Ολοήμερα

Η Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη με την οποία καθορίζονται ομάδες σχολικών μονάδων ΠΕ, στις οποίες θα ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ κλάδου Ψυχολόγων (ΠΕ23) είναι η η υπ. αριθμ. 127895/Δ1 ΦΕΚ B 3256 – 23.08.2019.

Η Πράξη του Προγράμματος ΕΣΠΑ που υποστηρίζει τα παραπάνω είναι η:

«ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5047065 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Αναλυτικά

Ενας Ψυχολόγος ανά Ομάδα σχολείων

Σε κάθε ομάδα σχολείων τοποθετείται ένας (1) Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ23.

Εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας καταρτίζει εβδομαδιαίο πρόγραμμα στο οποίο καθορίζεται συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας, σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, κατά την οποία θα ασκεί τα καθήκοντά του, σε κάθε μια από τις πέντε (5) σχολικές μονά- δες που έχει τοποθετηθεί.

Το πρόγραμμα υποβάλλεται στους διευθυντές των σχολικών μονάδων της ομάδας τοποθέτησης και ο διευθυντής της πολυπληθέστερης σχολικής μονάδας σε μαθητικό πληθυσμό υποβάλλει το πρόγραμμα στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης κοινοποιεί το πρόγραμμα στα οικεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Σ.Υ.

Υποστήριξη και Εποπτεία από ΚΕΣΥ

Το έργο των ψυχολόγων υποστηρίζεται και εποπτεύεται από το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ., ο προϊστάμενος του οποίου οργανώνει συναντήσεις των ψυχολόγων για το σκοπό αυτό….

…..Η συνέχεια εδώ

Δείτε

Καθορισμός σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ και αριθμός ΠΕ 23 Ψυχολόγων | ΦΕΚ
Παράσταση Διαμαρτυρίας στο Υπουργείο: Μόνιμοι διορισμοί – σταθερή εργασία | Φωτό
Κινητοποιήσεις ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Αρθρο στην efsyn.gr για τις φήμες περί ανισοκατανομής των 4.500 θέσεων
Ενημέρωση για προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ | Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ
ΠΟΣΕΕΠΕΑ για κατανομή διορισμών: Τελικά θα αφορά στις πραγματικές ανάγκες σχολείων και μαθητών;
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση